ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG LIPID CỦA CHỦNG TẢO SILIC NƯỚC MẶN CHAETOCEROS ChTA

 Nội dung tóm tắt: Vi tảo, đặc biệt là vi tảo silic, là một nguồn giàu các loại acid béo không bão hòa đa nối đôi (PUFAs). Gần đây, những hệ thống nuôi cấy với quy mô công nghiệp đang được phát triển nhằm mục đích tạo ra một lượng sinh khối lớn cho các mục đích sản xuất nhiên liệu sinh học, thuốc, mỹ phẩm...Tuy nhiên, một hệ thống nuôi cấy cần phải được chuẩn hóa để quá trình sản xuất sinh khối tối ưu. Vì vậy, việc thay đổi điều kiện nuôi cấy (các yếu tố lý hóa) là một giải pháp nhằm gia tăng sản lượng lipid. Chủng tảo Chaetoceros ChTA là một trong những chủng tảo silic có tiềm năng sinh lipid cao được phân lập từ bờ biển Thuận An, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến ảnh hưởng của hàm lượng các chất dinh dưỡng sodium nitrate, sodium phosphate và sodium silicate trong điều kiện phòng thí nghiệm đến sự sinh trưởng và tổng hàm lượng lipid của chủng tảo silic Chaetoceros ChTA. Thêm vào đó, kết quả phân tích thành phần acid béo trong sinh khối của chủng Chaetoceros ChTA khi nuôi trong môi trường f/2 (công thức đối chứng) cũng được trình bày. Kết quả nghiên cứu cho thấy: chủng Chaetoceros ChTA phát triển tốt nhất ở môi trường 112,50 mg/L sodium nitrate, với sinh khối tối đa 0,482 g/L, trong khi hàm lượng lipid tổng số đạt cao nhất, 25,62% khối lượng khô, được ghi nhận trong môi trường bổ sung 2,13 mg/L sodium phosphate. Kết quả phân tích thành phần acid béo trong sinh khối chủng Chaetoceros ChTA khi được nuôi trong môi trường f/2 (công thức đối chứng) cho thấy có hàm lượng acid béo no chiếm 32,3% và các acid béo không no chiếm 65,9% so với tổng số các acid béo (TFA). Trong thành phần acid béo còn chứa hàm lượng đáng kể EPA (14,33%) và DHA phù hợp cho định hướng sử dụng chúng làm thực phẩm chức năng, dược phẩm cho người và thức ăn bổ sung cho độngvật trong nuôi trồng thủy sản.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyen Hong Son

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(1): 113-120, 2017

 Tập, (số), trang: 15, 113-120

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 144

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt