Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học tháng 8

Chiều ngày 16/8/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức seminar khoa học tháng 8 với chủ đề Quy trình đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đối với kết quả nghiên cứu”, do ThS. Nguyễn Văn Khanh trình bày. Tham dự seminar có đại diện Ban lãnh đạo Viện CNSH và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Văn Khanh đã cung cấp các thông tin về quy trình đăng ký bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cho các kết quả nghiên cứu khoa học, bao gồm: cách làm đơn đăng ký bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; cách thức nộp đơn và theo đuổi đơn; trình tự xem xét đơn đăng ký sáng chế và các vấn đề liên quan.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ThS. Nguyễn Văn Khanh, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận về việc cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cho các kết quả nghiên cứu khoa học tại Viện CNSH, Đại học Huế; đồng thời thống nhất tầm quan trọng và cần thiết của việc trang bị kiến thức về vấn đề này đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, song song với vấn đề nghiên cứu chuyên môn.

ThS. Nguyễn Văn Khanh trình bày báo cáo

Tiếng Việt