Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học tháng 01/2019

Chiều ngày 11/01/2019, Viện CNSH đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “Nghiên cứu sản xuất laccase từ Fusarium oxysporum và ứng dụng phân thủy thuốc nhuộm tổng hợp”. Buổi seminar có sự tham dự của đông đảo cán bộ viên chức, lao động Viện CNSH.

Tại buổi seminar, TS. Nguyễn Đức Huy đã trình bày báo cáo một số kết quả nghiên cứu ứng dụng Fusarium oxysporum trong phân thủy thuốc nhuộm tổng hợp tâp trung giới thiệu về giải pháp ứng dụng vi sinh, enzyme trong xử lý ô nhiễm môi trường do thuốc nhộm tổng hợp.

Sau khi lắng nghe bào báo cáo, các nhà khoa học tham dự buổi seminar có đánh giá cao những kết quả mà nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Đức Huy đã được trong thời gian qua, đây là hướng nghiên cứu có tính thời sự, khả năng ứng dụng rất cao và với hướng nghiên cứu này nhóm nghiên cứu có thể khai thác và phát triển lâu dài.

Các nhà khoa học tham dự buổi seminar có những trao đổi rất sôi nổi để làm rõ hơn về các kết quả nghiên cứu, cũng như trao đổi với tác giả về các hướng phát triển để tạo ra các sản phẩm khoa học và sản phẩm ứng dụng trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Đức Huy trình bày báo cáo

 

 

 

Tiếng Việt