Viện Công nghệ sinh học, Đại Học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2020

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Công nghệ sinh toàn quốc năm 2019. Hội nghị đã đón tiếp hơn 350 đại biểu tham dự và hơn 100 báo cáo khác nhau. Viện CNSH, ĐH Huế do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Công nghệ sinh học Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã tham dự, phát biểu và báo cáo tại hội nghị.

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Ban chấp hành Hội CNSH Việt Nam cũng tổ chức buổi họp về các nhiệm vụ và công tác sắp tới của Hội. Theo đó, Viện CNSH, ĐH Huế chính thức được giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị CNSH toàn quốc 2020. Trước đó, để chuẩn bị cho công tác tổ chức, Viện CNSH đã có tờ trình và được phê duyệt chủ trương của Giám đốc ĐH Huế về việc tổ chức Hội nghị CNSH toàn quốc 2020. Tổ chức hội nghị là một trong nhiều hoạt động nhằm khẳng định vai trò và vị thế của Viện CNSH, ĐH Huế trong kế hoạch phát triển thành Viện CNSH tầm quốc gia tại miền Trung.

Ban Chấp hành Hội CNSH Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 họp công tác tổ chức hoạt động

Phát biểu tại Hội nghị CNSH toàn quốc 2019, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải giới thiệu truyền thống, sự hình thành và phát triển của Viện CNSH, ĐH Huế. PGS cũng cam kết sẽ huy động tốt nhất các nguồn lực của Viện để tổ chức tốt Hội nghị CNSH toàn quốc 2020, các công việc sẽ được triển khai đồng bộ trong thời gian sớm nhất, đồng thời chào mừng tham dự của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNSH tham gia hội nghị.

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải nhận cờ tổ chức Hội nghị CNSH toàn quốc 2020

 

Tiếng Việt