TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ CHỮA TRỊ VẬT NUÔI

—♦—

I. Tên gọi

Tiếng việt: Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi
Tiếng anh: The pet care Center

II. Nhân sự chính

  1. TS.BSTY. Huỳnh Văn Chương
  2. ThS. Đặng Thanh Long
  3. BSTY. Lê Công Thịnh
  4. ThS. Trần Vinh Phương

III. Các hoạt động

  • Chẩn đoán, điều trị
  • Tiêm phòng
  • Phòng nghỉ thú cưng
Tiếng Việt