PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GEN

—♦—

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Năm 2003, Đại học Huế thành lập Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học (đặt tại 27 Phan Đình Phùng, Huế), đây chính là tiền thân của Phòng thí nghiệm Công nghệ gen sau này.
 • Tháng 11 năm 2007, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, phòng lúc này có tên là Bộ môn Công nghệ DNA ứng dụng.
 • Năm 2011, bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Sinh học phân tử.
 • Tháng 4 năm 2013, Bộ môn được tách ra và trực thuộc Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế.
 • Tháng 5 năm 2014, Viện Công nghệ sinh học được tái thành lập và bộ môn Sinh học phân tử được thành lập lại theo quyết định số 1436/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế.
 • Tháng 4 năm 2019, bộ môn được đổi tên thành Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen theo đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học của Thủ tướng chính phủ.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TS. Hoàng Tấn Quảng 
Trưởng phòng thí nghiệm
Phone: 0983735509
Email: htquang@hueuni.edu.vn

ThS. Trần Thúy Lan
Nghiên cứu viên
Phone: 0934815251
Email: ttlan@hueuni.edu.vn

ThS. Phạm Thị Diễm Thi
Nghiên cứu viên
Phone: 0983336019
Email: ptdiemthi@hueuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Minh Trí
Nghiên cứu viên
Phone: 0347397570
Email: nguyenminhtri@hueuni.edu.vn

III. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học bằng công nghệ DNA tái tổ hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
– Nghiên cứu đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm.
– Nghiên cứu cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở thực vật và vi sinh vật.
– Nghiên cứu bảo tồn và nhân giống các nguồn gen thực vật, vi sinh vật có giá trị.
– Nghiên cứu sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật và vi sinh vật

IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

Đề tài NCKH

– Đề tài cấp Bộ (2014 -2016): Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.). Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng

– Đề tài cấp Đại học Huế (2018-2019): Nghiên cứu nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng.

– Đề tài cấp Bộ (2019-2020): Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino). Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng

Bài báo trong nước

 1. Hoàng Tấn Quảng, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Phương Lan (2016) Ảnh hưởng của methyl jasmonate lên khả năng tích lũy saponin trong tế bào huyền phù có nguồn gốc từ cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith). Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2, Đà Nẵng 5/2016: 1176-1183.
 2. Đặng Thị Thanh Hà, Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy (2018) Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 127(1C): 1-10.
 3. Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Diệu, Lê Thị Lệ Quyên, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Hồng Hải, Trần Quốc Dung (2018) Nghiên cứu tái sinh chồi cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) thông qua nuôi cấy callus. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 127(1C): 53-60.
 4. Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Thị Khánh Linh, Trịnh Hữu Tấn, Đặng Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Quốc Dung (2018) Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018: 1366-1371.
 5. Hoàng Tấn Quảng, Lê Phổ Quỳnh Như, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Như Cương, Trương Thị Hồng Hải, Đặng Ngọc Sáng (2019) Nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) bằng nuôi cấy callus. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 128(1E): 59-68.
 6. Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc (2019) Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng của callus cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack). Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 128(1E): 69-76.
 7. Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc (2020) Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và điều kiện nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng của tế bào huyền phù cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack). Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 16(2): 155-166.
 8. Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (2020) Xác định sự hiện diện của các gen độc tố ở các chủng Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 129(1A): 115–123.
 9. Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (2020) Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1: 63-68.
 10. Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (2020) Phát triển chỉ thị phân tử SCAR nhận diện loài Vibrio vulnificus gây bệnh lở loét trên cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 129(1C): 99-108.
 11. Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (2020) Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế. Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020: 93-98.
 12. Bùi Lê Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng (2020) Nghiên cứu hàm lượng lycorine của cây sâm cau Curculigo orchioides bằng kỹ thuật HPLC-FD. Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020: 244-249.
 13. Trần Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (2020) Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy huyền phù lên sinh trưởng và tích lũy saponin RB1 trong tế bào cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino). Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020: 885-890.

Bài báo quốc tế

 1. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong (2016) Cloning and expression of two genes coding endo-β-1,4-glucanases from Trichoderma asperellum PQ34 in Pichia pastoris. Chemical Papers 70(3): 284-293.
 2. Hoang Tan Quang, Cai Thi Quynh Thoa, Trinh Huu Tan, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Bich Phuong, Van Thi Yen (2016) Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17(1&2): 57-63.
 3. Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park (2017) Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium on residue materials. Mycobiology 45(1): 52-56.
 4. Quoc-Dung Tran, The Hung-Anh Mai, Tan-Quang Hoang, Van-Giang Tran, Thi Phuong-Anh Vu (2017) Genetic diversity of loach Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis. Journal of Chemical, Biological and physical sciences 8(1): 106-119.
 5. Van-Thuan Nguyen, Van-Giang Tran, Tran-Trung Nguyen, Tan-Quang Hoang, Quoc-Dung Tran (2018) Genetic diversity of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences. Section B 8(4): 870-883.
 6. Hoang Tan Quang, Bui Le Thanh Nhan, Tran Minh Duc, Tran Van Giang, Pham Thanh (2018) Study on genetic diversity of Curculigo orchioides Gaertn populations from Vietnam, an endangered medicinal herb. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 19(7-8): 293-301.
 7. Dung Q. Tran, Thien V. Tran, Quang T. Hoang (2018) Genetic Relationship of Two Agamid Lizard Species in Vietnam by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis. Life Science Journal 15(10): 36-42.
 8. Nguyen Quang Duc Tien, Le Quang Man, Ngo Thi Ly, Duong Thi Kim Chi, Tran Thuy Lan, Nguyen Xuan Huy (2019) Cloning, expression, and purification of truncated S1 epitope and peptide CT24 fusion protein of porcine epidemic diarrhea virus in Escherichia coli. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20(3-4): 112-118.
 9. Truong Thi Bich Phuong, Phan Thuy Truc Nhu, Lam Thi Ngoc Thuy, Tran Thuy Lan, Tran Quoc Dung, Hoang Tan Quang (2019) In vitro propagation of Adenosma indianum (Lour.) Merr. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20(5-6): 222-231.
 10. Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Hoang Tan Quang, Trinh Huu Tan, Le Thi Anh Thu, Nguyen Xuan Huy, Nguyen Hoang Loc (2019) Expression of elicitor-induced curcuminoid genes in cells of zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe). Journal of Plant Biotechnology 46:172-179.
 11. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Tran Thi Thu Ha (2020) Characterisation and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum Mycology 11(1): 38-48, DOI: 10.1080/21501203.2019.1703839
 12. Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Nguyen Hoang Loc, Tran Thuy Lan, Hoang Tan Quang, Tran Quoc Dung, Truong Thi Phuong Lan, Vu Duc Hoang, Nguyen Thi Dong Phuong (2020) Isolation of Weissella cibaria from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) gastrointestinal tract and evaluation of its pathogenic bacterial inhibition. Indian Journal of Science and Technology: 13(10), 1200-1212. DOI: 10.17485/ijst/2020/v013i10/149934.
 13. Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Truong Thi Hong Hai, Pham Thi Hai Yen, Tran Quang Khanh Van, Ho Thi Tung, Mac Nhu Binh, Nguyen Khoa Huy Son, Nguyen Quang Linh, Nguyen Duy Quynh Tram (2020) Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam. Indian Journal of Science and Technology 13(13): 1412-1422. https://doi.org/10.17485/IJST/v13i13.161
 14. Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Lien (2020) Development of a diagnostic SCAR marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp. Advancements in Life Sciences 7(4): 257-263.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

1. Giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ năm 2017

– Công trình: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số Enzyme vi sinh vật tái tổ hợp

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Ngọc Lương

2. Giải 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

– Công trình: Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Bé

 

 

Tiếng Việt