Danh sách nghiên cứu sinh khóa năm 2021

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

NCS. Đặng Ngọc Sáng

Ngày sinh: 14/12/1981

Nơi sinh: Lệ Thủy, Quảng Bình, Việt Nam

SĐT: 0915550056

Email: dangngocsang@hueuni.edu.vn

 
NCS. Nguyễn Hữu Thọ

 Ngày sinh: 03/9/1989

 Nơi sinh: Phú Yên, Việt Nam

 SĐT: 0981271639

 Email: nguyenhuutho@hueuni.edu.vn

 

Danh sách nghiên cứu sinh khóa năm 2020

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101


NCS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ

Ngày sinh: 28/11/1993

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế, Việt Nam

SĐT: 0354095400

Email: nguyenquanghoangvu@hueuni.edu.vn

 

Danh sách nghiên cứu sinh khóa năm 2019

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

NCS. Sonexay Rasphone

Ngày sinh: 20/04/1986

Nơi sinh: Savannakhet, Lào

SĐT: 0705305894

Email: rasphone@hueuni.edu.vn

NCS. Nguyễn Trần Trung

Ngày sinh: 19/11/1995

Nơi sinh: Quảng Ngãi, Việt Nam

SĐT: 0333327073

Email: nguyentrantrung@hueuni.edu.vn

 

Danh sách nghiên cứu sinh khóa năm 2018

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101


NCS. Ngô Thị Diễm My

Ngày sinh: 08/11/1989

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế, Việt Nam

SĐT: 0364860704

Email: ngothidiemmy@hueuni.edu.vn


NCS. Hatsadong Chanthanousone

Ngày sinh: 22/01/1984

Nơi sinh: Savannakhet, Lào

SĐT: 0796191369

Email: chanthanousone@hueuni.edu.vn

 

 

 

Tiếng Việt