DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2022
—♦—

STT Danh sách tác giả Tên bài báo Tên tạp chí đăng bài Danh mục
1 Sonexay Rasphone, Long Thanh Dang, Nhi Thi Hoang Ho, Co Quang Nguyen and Hai Thi Hong Truong Phylogenetic analysis of black piper (Piper spp.) population collected in different locations of Viet Nam based on the ITSU1-4 gene region Research Journal of Biotechnology SCIE
2 Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, Nguyen Bao Hung, Kuan Shiong Khoo, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Vu Duc Hoang, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show & Nguyen Duc Huy Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum Waste and Biomass Valorization volume SCIE
3 Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Dang Ngoc Sang, Tran Thi Ngoc Tram, Nguyen Duc Huy, Tran Quoc Dung, Quach Thi Thu The Effects of Plant Elicitors on Growth and Gypenosides Biosynthesis in Cell Culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum) Molecules  SCIE
4 Tung Nguyen Thanh, Diem Thi Pham Thi, Sang Dang Ngoc, Thao Do Thi and Quang Hoang Tan Biomass Accumulation of Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino in Cell Human Cancer Cell Growth Research Journal of Biotechnology SCIE
5 Tran Thi Phuong Thao, Nguyen Quang Co, Ho Ngoc Anh, Nguyen Thi Luu, Vu Thi Bich Hau, Nguyen Thi Thu Thuy, Tran Van Chien, Nguyen The Anh, Thanh Q Bui, To Dao Cuong, Phan Tu Quy, Nguyen Thanh Triet, Tran Van Sung, Nguyen Thi Ai Nhung Anti-Dengue Screening on Several Vietnamese Medicinal Plants: Experimental Evidences and Computational Analyses Chem Biodivers SCIE
6 Hoang Thi Thai Hoa, Tran Thanh Duc, Do Dinh Thuc, Tran Thi Anh Tuyet, Nguyen Quang Co and Hafeez ur Rehman Efficiency of bio-foliar fertilizer extracted from seaweed and water hyacinth on lettuce (Lactuca sativa) vegetable in Central Vietnam Pakistan Journal of Agricultural Sciences SCIE
7 Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong, Le Ly Thuy Tram ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING Research Journal of Biotechnology SCIE
8 LICH, N. Q, THAO, T. T. P, HUY, N. D CHARACTERIZATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE FROM STENOTROPHOMONAS RHIZOPHILA MT1 ISOLATED FROM AQUACULTURE SLUDGE WASTE Applied Ecology and Environmental Research SCIE
9 Nguyen Duc Huy, Thao Trinh Thi Phuong, Thoa Le Thi Kim, Vu Nguyen Quang Hoang, Lich Nguyen Quang, Tuan Le Cong, Binh Tran Dinh, Anh Nguyen Thi Chau, Lan Truong Thi Phuong, Park Seung-Moon Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate Applied Food Biotechnology ESCI
10 Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong, Le Ly Thuy Tram, Nguyen Thi Quynh Trang Research on Phylogenetic Relationship of Lotus Populations Collected in Thua Thien Hue Province, Vietnam based on the Chloroplast Genome by DNA Barcode Indian Journal of Agricultural Research SCIE
11 Nguyen Thi Oanh, Nguyen Thi Diem, Nguyen Huu Tho, Nguyen Thi Kim Cuc Optimal condition for Propagation and Growing of Dendrobium thyrsiflorum Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences SCOPUS
12 Sosoo Kim, Seul Gi Baek, Nguyen Bao Hung, Se-Ri Kim, Ja Yeong Jang, Jeomsoon Kim, and Theresa Lee Effects of Temperature and Humidity on Fungal Occurrence in Dried Red Pepper during Storage Research in Plant Disease SCOPUS
13 LONG DANG THANH, QUANG HOANG TAN, TRANG NGUYEN THI QUYNH AND HOANG THI NGOC HAN STUDY ON THE ISOLATION AND BIOACTIVITY ASSAY OF SOME COMPOUNDS FROM Nelumbo nucifera GAERTN SEEDS COLLECTED AT TINH TAM LAKE, THUA THIEN HUE, VIETNAM Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
14 Le Thi Lan Phuong, Phan Vu Hai, Le Duc Thao, Hoang Thi Ngoc Han and Huynh Van Chuong Dietary mulberry (Morus alba) leaf affects on apparent nutrient digestibility and growth performance of crossbred rabbits (New Zealand x Local) Livestock Research for Rural Development SCOPUS
15 TRAN VAN CHEN, NGUYEN DUC TUAN, NGUYEN THANH TRIET, NGUYEN HOANG AN, PHAN THI THAO NGUYEN, NGUYEN THI THANH HAI, NGUYEN THANH TO NHI, NGUYEN QUANG CO, HO THI HOANG NHI, HOANG VIET HUONG, TRUONG THI BICH PHUONG, NGUYEN THI AI NHUNG Morphological and molecular characterization of Distichochlamys citrea M.F. Newman in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue Province, Vietnam BIODIVERSITAS SCOPUS
16 NGUYEN THI THU LIEN, LE THI TUYET NHAN, HO NHAT QUANG, PHAN THI THAO NGUYEN, TRUONG THI BICH PHUONG, DANG THI THANH LOC, LE VAN TUAN, HOANG TAN QUANG THE PLANT GROWTH PROMOTOR AUXIN (IAA) PRODUCTION ABILITY IN Arthrospira massartii – ARH STRAIN ISOLATED FROM VIETNAM AND ITS POTENTIAL APPLICATIONS Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
17 Le Thi Hoa Sen, Jennifer Bond, Ho Dac Thai Hoang Exploring smallholder farmers’ climate adaptation decision-making in mountainous areas of Central Vietnam: implications for extension services The Journal of Agricultural Education and Extension SCOPUS
18 Tai Tien Dinh, Mai Phuong Pham, Quoc Khanh Nguyen, Thi Tuyet Xuan Bui, Van Sinh Nguyen, Dinh Duy Vu, Quang Bao Tran, Vien Nguyen, Nguyen Thanh Tuan Neighbor trees and habitat suitability of Cinnamomum balansae Lecomte in North Central Coast and Northern Vietnam Modeling Earth Systems and Environment SCOPUS
19 Dao Ngoc Quang, Duy Long Pham, Pham Thi Thu Thuy, Tran Xuan Hinh, Pham Quang Thu, Tran Quang Khai, Do Hoang Chung, Duong Van Thao, Le Bao Thanh, Tien Tai Dinh, Pham Van Ky, Nguyen Minh Chi, Bernard Dell Episparis tortuosalis (Lepidoptera: Erebidae: Pangraptini) a new pest of Chukrasia tabularis (Meliaceae) plantations in Vietnam Applied Entomology and Zoology SCOPUS
20 Huu T. Le, Minh T. Nguyen, Han T. N. Hoang, Linh T. Vo, Huy V. Nguyen Seasonal and vertical dynamics of nutrient and chlorophyll-a in the monomictic Lake Biwa AACL Bioflux SCOPUS
21 Le Thi Phuong Lan, Huynh Van Chuong, Hoang Thi Ngoc Han Reproductive performance of Local, F1 (New Zealand × Local) and New Zealand rabbits in Thua Thien Hue Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS
22 Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Lê Thị Lan Phương, Lê Đức Thạo, Phan Vũ Hải, Lê Thành Quý PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY TIÊU CHẢY Ở THỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y HĐCDGS
23 Lê Thị Lan Phương, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Ngọc Hân NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA THỎ ĐỊA PHƯƠNG, THỎ LAI F1 (NEW ZEALAND × ĐỊA PHƯƠNG) VÀ THỎ NEW ZEALAND TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HĐCDGS
24 Lê Tiến Hữu, Hoàng Thị Ngọc Hân, Phạm Mai Thu Thủy Đánh giá mối quan hệ giữa lượng tải PO4-P ước lượng bằng mô hình tank kết hợp đường cong L-Q và nồng độ tổng phospho thực đo tại thủy vực nước ngọt đơn tầng tự nhiên Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11 Khác
25 Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú Đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ, nitơ và photpho của bùn hạt hiếu khí trong bể phản ứng theo mẻ luân phiên với chế độ vận hành khác nhau Tạp chí Khoa học Trái Đất và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội Khác
26   Thi Thao Nguyen Phan, Duc Tuan Nguyen, Thi Minh Nga Nguyen, Thi Hoang Nhi Ho, Duc Bao Loc Nguyen, Vu Linh Nguyen, Tan Quang Hoang, Thi Bich Phuong Truong Identification of Black Ginger (Distichochlamys) in central Vietnam based on morphological and genetic characteristics Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2022 Khác

 

Thống kê: 

Danh mục Nước ngoài Trong nước
WoS SCOPUS HĐCDGS Khác
Số lượng bài báo 10 10 3 3
Tổng  20 6
Tổng cộng  26

 

Tiếng Việt