HỢP TÁC QUỐC TẾ

—♦—

I. Đối tác quốc tế:

  • Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc
  • Đại học Okayama, Nhật Bản
  • Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan
  • Đại học Kỹ thuật Ming Chi, Đài Loan

II. Lĩnh vực hợp tác

  • Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu chung
  • Tổ chức các hội thảo khoa học, quảng bá sản phẩm
  • Liên kết đào tạo sau Đại học.
  • Tổ chức các khóa học ngắn hạn.

Tiếng Việt