VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển và Hội nhập

             —♦—

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 808/QĐ-ĐHH về việc thành lập Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trên cơ sở tách Bộ phận Công nghệ sinh học tiền thân là Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử trực thuộc Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học ra khỏi Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện CNSH thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Viện CNSH được tổ chức lại thành đơn vị thành viên của Đại học Huế theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 02 Phòng chức năng, 05 Phòng thí nghiệm, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện có 02 PGS, 6 TS, 14 ThS, 7 Cử nhân và Kỹ sư. Ngoài ra, Viện còn phối hợp với hơn 150 GS, PGS, TS đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Hướng nghiên cứu của Viện CNSH tập trung nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống, công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen và tế bào, protein/enzyme, vi sinh, hóa sinh… trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường; phân tích thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vât di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã công bố hơn 100 bài báo khoa học, trong đó có hơn 34 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; thực hiện 02 đề tài KH&CN cấp Nhà nước, 11 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài NAFOSTED, 03 đề tài cấp tỉnh, 23 cấp Đại học Huế, 03 dự án hợp tác quốc tế và 07 đề tài cấp Viện. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích đã được áp dụng thành công, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y.

Từ tháng 12/2018, Viện mở chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh học song ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt), mã số: 9420101 và cung cấp 23 khóa đào tạo ngắn hạn về các kĩ thuật cơ bản cũng như ứng dụng trong Công nghệ Sinh học. Ngoài ra, Viện cũng được phép đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125 theo Quyết định số 173/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Ban lãnh đạo Viện:
PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng
TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
ĐT: 0234.3984.382; Website: http://huib.hueuni.edu.vn; Email: huib@hueuni.edu.vn

 

 

 

 

 

Tiếng Việt