Danh sách Dự bị tiến sĩ khóa năm 2020

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Nguyễn Quang Ngọc

Ngày sinh: 29/5/1979

Nơi sinh: Vĩnh Linh, Quảng Trị

SĐT: 0914324811

Email: ngocvtn@yahoo.com.vn

 

 

Tiếng Việt