Danh sách Dự bị tiến sĩ khóa 1 năm 2020:

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Nguyễn Quang Ngọc

Ngày sinh: 29/5/1979

Nơi sinh: Vĩnh Linh, Quảng Trị

SĐT: 0914324811

Email: ngocvtn@yahoo.com.vn

Đặng Ngọc Sáng

Ngày sinh: 14/12/1981

Nơi sinh: Lệ Thủy, Quảng Bình

SĐT: 0915550056

Email: dangngocsang@chuyen_qb.com

 

 

Tiếng Việt