ĐỀ TÀI – DỰ ÁN TRONG 5 NĂM QUA

—♦—

 

Bảng 1. Danh sách đề tài khoa học cấp nhà nước

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh. Mã số: Mã số: NN-ĐT13/2011-T/HĐ-ĐTĐL. PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân 2014-2015
2 Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn. Mã sô: Mã số: NN-DT02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ. PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân 2017-2019
3 Nhiệm vụ quỹ gen: “Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775)”. PGS. TS. Nguyễn Quang Linh 2014-2017
4 Dự án SXTN: Sản xuất thử nghiệm nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus), Mã số: NVQG-2019/DA.18. PGS. TS. Nguyễn Quang Linh 2019-2022

 

Bảng 2. Danh sách đề tài khoa học cấp Bộ

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.). Năm hoàn thành: 2016. Mã số: B2014-DHH-122 TS. Hoàng Tấn Quảng 2014-2015
2 Nghiên cứu chế tạo kháng thể lòng đỏ kháng thể độc tố LT (Heat Labile Toxin) và ST (Heat Stable Toxin) của E. coli trong phòng, trị bệnh tiêu chảy ở lợn con. Mã số: B2016-DHH-25 PGS.TS.Đinh Thị Bích Lân 2016-2017
3 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm ngao dầu (Meretrix meretrix) ở khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Mã số: B2016-DHH-01 ThS. Trần Vinh Phương 2016-2017
4

Nghiên cứu đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm và lở loét trên cá ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và xác định tác nhân gây bệnh

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 2018-2020
5

Nghiên cứu phát triển bộ Kít Multiplex PCR phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên 2018-2020
6

Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

TS. Huỳnh Văn Chương 2018-2020
7 Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ThS. Nguyễn Văn Khanh 2018-2020
8 Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh lở loét do vi khuẩn Vibrio sp. gây ra ở cá ThS. Đăng Thanh Long 2018-2020
9 Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm, cá TS. Nguyễn Đức Huy 2018-2020
10 Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh (Phyllanthus amarus Schum) kết hợp vi sinh vật có lợi để phòng trị bệnh tôm, cá ThS. Trần Vinh Phương 2018-2020
11 Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) TS. Hoàng Tấn Quảng 2019-2020

 

Bảng 3. Danh sách đề tài khoa học cấp Tỉnh

TT

Tên đề tài Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà. Mã số: TTH.2013-KC.02 PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân 2014-2015
2 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nhân giống hữu tính nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mã số: DP-DT34/HĐ-SKH&CN PGS.TS.Trương Thị Hồng Hải 2017-2019
3 Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế. Mã số: TTH.2016-KC.05 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 2017-2018

 

Bảng 4. Danh sách đề tài khoa học cấp Đại học Huế

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu tác động của một số chất kích kháng thực vật lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban). Mã số: CS-DTDHH2014-09-01 ThS. Nguyễn Thanh Giang 2014-2015
2 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2014 – 09- 09 ThS. Đặng Thị Hương 2014-2015
3 Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp 6-phosphogluconate-dehydrogenase tạo nguồn nguyên liệu chế tạo vaccin phòng chống bệnh liên cầu khuẩn lợn do Streptococcus suis serotype 2 gây ra. Mã số: DHH2015-15-01 ThS. Lê Quốc Việt 2015-2016
4 Nghiên cứu phương pháp nuôi vỗ và thử nghiệm sinh sản nhân tạo Lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)tại Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2015-14-01 ThS. Trần Vinh Phương 2015-2016
5 Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2015-15-03 TS. Nguyễn Đức Huy 2015-2016
6 Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung. Mã số: DHH2015-14-02 ThS. Nguyễn Văn Khanh 2015-2017
7 Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số tổ hợp lợn lai 1/4 giống VCN-MS15 (Meishan) ở Trung trung Bộ. Mã số: DHH2016-15-04 TS. Lê Đức Thạo 2016-2017
8 Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen độc tố không chịu nhiệt và độc tố tạo nhiệt, tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E. coli ở lợn. Mã số: DHH2016-15 BSTY. Lê Công Thịnh 2016-2017
9 Nghiên cứu khả năng phòng bệnh héo rũ gốc mốc trắng ở Lạc (Arachis hypogaea) do nấm Sclerotium rolfsii Sacc. gây ra bằng dung dịch nano bạc ở Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2016 PGS. TS. Lê Như Cương 2016-2017
10 Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ nano bạc. Mã số: DHH2016-14-03 PGS. TS. Lê Như Cương 2016-2017
11 Đánh giá tiềm năng, lợi thế và xây dựng một số mô hình sản xuất thực phẩm an toàn tại một số phường trên địa bàn thành phố Huế. Mã số: DHH 2017 PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Trường 2016-2017
12 Nghiên cứu tạo dòng gene mã hóa tạo Glycoprotein C và E của virus dịch tả Vịt. Mã số: DHH2017-15- 07 ThS. Đặng Thanh Long 2017-2018
13 Nghiên cứu biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên của Mycoplasma hyopneumoniae làm nguyên liệu tạo vaccine phòng bệnh suyễn lợn. Mã số: DHH2017-15- 06 TS. Huỳnh Văn Chương 2017-2018
14 Ứng dụng tiến bộ của công nghệ vi sinh trong sản xuất meo giống nấm rơm hiệu quả cao tại Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ, Đại học Huế. Mã số: DHH2017-14-05 ThS. Nguyễn Văn Huệ 2017-2019
15 Nghiên cứu sử dụng cây cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia thymifolia Burm) để phòng trị bệnh tiêu chảy do E.coli ở lợn con. Mã số: DHH2017-14-06 TS. Hoàng Nghĩa Duyệt 2017-2019
16 Xác định các gen gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm thẻ chân trắng ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2018-15-12 ThS. Nguyễn Văn Khanh 2018-2019
17 Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm BIOGAS sử dụng than sinh học. Mã số: DHH2018-15-13 TS. Nguyễn Quang Lịch 2018-2019
18 Nghiên cứu nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Mã số: DHH2018-15-10 TS. Hoàng Tấn Quảng 2018-2019
19 Nghiên cứu tuyển chọn và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây Cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH14-15-11 TS. Nguyễn Văn Đức 2018-2019
20 Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene RAP1 của ký sinh trùng đường máu Babesia bovis gây bệnh ở bò. Mã số: DHH2018-15-08 PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân 2018-2019
21 Nghiên cứu tạo dòng và phân tích trình tự gen laccase từ Fusarium oxysporum HUIB02. Mã số: DHH2018-15-09 TS. Nguyễn Đức Huy 2018-2019
22 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ cho một số loại rau ăn lá từ phụ phẩm cây Chùm ngây. Mã số: DHH2019-15-16 PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải 2019-2020
23 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón sinh học từ vi khuẩn lam có khả năng sinh auxin. Mã số: DHH2019-15-14 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 2019-2020
24 Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi Thỏ thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2019-15-15 ThS. Lê Thị Lan Phương 2019-2020

 

Bảng 5. Danh sách đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp Viện)

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn Liên cầu lợn type 2 (Streptococcus suis type 2) tại một số lò mổ trên địa bàn Thừa thiên Huế. Mã số: VCNSH2015-01 ThS. Hoàng Thị Thùy Nhung 2015-2016
2 Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái VCN-MS15 khi được phối tinh đực Duroc và Landrace ở tỉnh Thừa thiên Huế. Mã số: VCNSH 2015-02 ThS. Hồ Thị Bích Ngọc 2015-2016
3 Ứng dụng nano bạc vào việc sản xuất băng gạc y tế có khả năng sát khuẩn và phục hồi vết thương nhanh, Báo cáo tổng kết nghiệm thu đề tài cấp Trung tâm, Mã số: CS-DT01/2014/UTCGCN, 4/ 2016. ThS. Phan Văn Cư 2016-2017
4 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc Thanh Minh Trà từ hạt thảo quyết minh, hoa hòe và cỏ ngọt. Mã số: CS-DTƯTCGCN-2016-02 ThS. Nguyễn Văn Khanh 2016-2017
5 Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của vi khuẩn lam phân lập từ đất ruộng ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Mã số: VCNSH2016-01 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 2016-2017
6 Tuyển chọn và nhân các giống lúa theo hướng thảo dược ở Thừa Thiên Huế.

Mã số VCNSH2018-01

 TS. Lê Tiến Dũng 2018-2019
7 Ứng dụng hệ thống sấy lúa để nâng cao chất lượng sản phẩm gạo và sản phẩm lúa giống.

Mã số VCNSH2018-02

ThS. Phạm Xuân Phương 2018-2019
8 Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng để tạo quả thể nấm linh chi dạng sừng hươu (Antler-type Ganoderma lucidum)

Mã số: VCNSH2019-01

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc 2019-2020
9 Nghiên cứu phân lập vi sinh vật đối kháng với nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên cây dưa hấu tại Thừa Thiên Huế.

Mã số: VCNSH2019-02

TS. Nguyễn Văn Phi Hùng 2019-2020

 

Bảng 6. Danh sách đề tài dự án khác

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Chuyển giao quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh E.coli trên lợn. Mã số: QT-DABĐ-HPA/19/2012/ACP PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 2012-2013
2 Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cói. Mã số: QT-DABĐ-HPA/09/2011/ACP PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 2012-2013
3 Peroxidases production from wood decay fungi using rice straw medium. Mã số: QT-DABIO/AS-I-FR3240287089 TS. Nguyễn Đức Huy 2016-2017
4 Detoxification of antibiotics commonly using in aquaculture by Fusarium oxysporum. Mã số: QT-DA TS. Nguyễn Đức Huy 2017-2018
5 Production of recombinant laccase and application on synthesis dyes degradation. Mã số: I-2-F-6133-1. TS. Nguyễn Đức Huy 2018-2020
6 Nghiên cứu vai trò của hệ laccase ở Fusarium oxysporum đáp ứng với thuốc nhuộm tổng hợp và đặc điểm của một số laccase tái tổ hợp chính. Mã số 106.04-2018.51 TS. Nguyễn Đức Huy 2018-2021

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt