ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

—♦—

Viện Công nghệ sinh học có chức năng đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và các ngành liên quan; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo nhu cầu xã hội; hợp tác với các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Một số hoạt động đào tạo ở Viện CNSH:

+ Sau đại học: Liên kết đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) ngành CNSH và các ngành có liên quan đến ứng dụng CNSH của các trường thành viên thuộc Đại học Huế.

+ Đại học: tham gia đào tạo hệ kỹ sư cho ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng); tham gia đào tạo hệ cử nhân cho ngành Sinh học của Trường Đại học Khoa học, hệ kỹ sư cho ngành Nông học và bác sĩ thú y cho ngành Chăn nuôi – Thú y của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế).

+ Tập huấn kỹ thuật: Viện đã tổ chức được nhiều lớp tậP huấn kỹ thuật cho các cán bộ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên liên quan đến sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào thực vật…

Tiếng Việt