CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Điện thoại: 096.142.34.19
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên

Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp, Trưởng PTN Tế bào, Trưởng bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng
Điện thoại: *CQ: –
*Di động: 0936 490 805
Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng, Trưởng PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men
Điện thoại: *CQ: 0234. 3813988
*Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

 

I. Phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính.

CN.Nguyễn Thị Như Ánh

Trưởng phòng
Điện thoại: 091.595.66.61
Email: ntnanh_ut@hueuni.edu.vn

– Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế


ThS. Nguyễn Văn Khanh

Trợ lý Khoa học và Đào tạo, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0234.3819335

Di động: 039.69.22.302

Email: nvkhanh@hueuni.edu.vn

ThS. Đặng Thị Hồng Nhạn

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0234.3819335

Di động: 096.505.73.03

Email: dthnhan@hueuni.edu.vn

II. Bộ môn:

– Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng (PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên – Trưởng phòng TN)

III. Phòng thí nghiệm:

– PTN Công nghệ Gen

TS. Hoàng Tấn Quảng 
Trưởng phòng thí nghiệm
Di động: 0983735509
Email: htquang@hueuni.edu.vn

– PTN Tế bào (PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên – Trưởng bộ môn)

– PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men (TS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng phòng TN)

– PTN Enzyme và Protein

– PTN Miễn dịch học và vắc xin.

TS. Huỳnh Văn Chương
Trưởng phòng thí nghiệm
Di động: 039.895.10.50
Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

IV. Trung tâm:

– Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ

ThS. Trần Vinh Phương
Giám đốc Trung tâm
Di động: 097.655.69.27
Email: tvphuong@hueuni.edu.vn

– Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi (TS. Huỳnh Văn Chương – Giám đốc Trung tâm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt