CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Điện thoại: 0163 587 1714
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên

Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp, Trưởng PTN Tế bào, Trưởng bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng
Điện thoại: *CQ: –
*Di động: 0936 490 805
Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng, Trưởng PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men
Điện thoại: *CQ: 0234. 3813988
*Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

 

I. Phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính
– Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

II. Bộ môn:

– Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

III. Phòng thí nghiệm:

– PTN Công nghệ Gen
– PTN Tế bào
– PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men
– PTN Enzyme và Protein
– PTN Miễn dịch học và vắc xin.

IV. Trung tâm:

– Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
– Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi.

Tiếng Việt