CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Điện thoại: 096.142.34.19
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

 

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng, Trưởng PTN Công nghệ Enzyme và Protein
Điện thoại: 0234. 3813988
Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

I. Phòng chức năng

– Phòng Tổ chức – Hành chính

TS. Nguyễn Tiến Long

Trưởng phòng

Di động: 091 441 5198

Email: ntienlong@hueuni.edu.vn

– Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế


TS. Nguyễn Quang Cơ

Phụ trách Phòng
SĐT: 0914848365
Email: nguyenquangco@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: Tải về tại đây

II. Phòng thí nghiệm

– PTN Công nghệ Gen 

TS. Hoàng Tấn Quảng 

Trưởng phòng thí nghiệm

Di động: 0983735509

Email: htquang@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Tế bào 

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng thí nghiệm
SĐT: 0943 112 476
Email: ntkcuc.huib@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: Tải về tại đây

– PTN Công nghệ Enzyme và Protein 

TS. Nguyễn Đức Huy

Trưởng phòng thí nghiệm
Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men

ThS. Đặng Thanh Long

Phụ trách phòng thí nghiệm
SĐT: 0914 207 992
Email: dtlong@hueuni.edu.vn

– PTN Miễn dịch học và vaccine

TS. Huỳnh Văn Chương

Trưởng phòng thí nghiệm

Di động: 039.895.10.50

Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

 

– PTN Sinh học phân tử (PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Trưởng phòng TN)

 

III. Viện

Viện Tài Nguyên và Môi trường

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng

Viện trưởng
Di động: 0905342929
Email: hoanghdt@hueuni.edu.vn

 

III. Trung tâm

– Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến (PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm)

– Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi (TS. Huỳnh Văn Chương – Giám đốc Trung tâm)

 

IV. Bộ môn

– Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng (TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng bộ môn)

 

 

 

Tiếng Việt