Ứng dụng phương pháp Pcr để xác định vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh ở cá

 Nội dung tóm tắt: Ứng dụng phương pháp Pcr để xác định vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh ở cá

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Thị Hồng Vân, Phạm Trí Thuận

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 39-46

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 13

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt