PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI TẠI PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ 16S RRNA

 Nội dung tóm tắt: PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI TẠI PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ 16S RRNA

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Kim Cơ, Trần Quốc Dung, Trần Thúy Lan

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, Phòng thí nghiệm Tế bào, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 48 - 58

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 1

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt