Nghiên cứu mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ đàn lợn thịt nuôi trong các trang trại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ đàn lợn thịt nuôi trong các trang trại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Huỳnh Văn Chương, Trần Thúy Lan, Lã Văn Kính

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: Chuyên đề tháng 10, 79-83

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2012

 File đính kèm:

 Số lần xem: 12

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt