Nghiên cứu đa dạng di truyền bưởi thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đa dạng di truyền bưởi thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Thị Ái Vân, Lê Thị Xuân, Ngô Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Liên, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 9, 4A, 681-688

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 6

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt