Hoạt tính thủy phân cellulose tự nhiên của endo-β-1,4-glucanase tái tổ hợp

 Nội dung tóm tắt: Hoạt tính thủy phân cellulose tự nhiên của endo-β-1,4-glucanase tái tổ hợp

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Hoàng Tấn Quảng

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi)

 Tập, (số), trang: 6, 12-17

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 15

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt