Đánh giá hiệu quả của các chất tẩy rửa trong việc làm sạch chuồng nuôi của lợn trước khi sát trùng

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá hiệu quả của các chất tẩy rửa trong việc làm sạch chuồng nuôi của lợn trước khi sát trùng

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Huỳnh Văn Chương, Lã Văn Kính, Lê Đức Thạo

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: Chuyên đề tháng 10, 84-88

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2012

 File đính kèm:

 Số lần xem: 9

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt