Nhằm tạo thuận lợi cho các đại biểu tham dự, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học tham dự và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 với chủ đề Tiếng Việt: “Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tiếng Anh: “Biotechnology: From Basic Research to Application for Industrialization and Modernization” dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, Ban tổ chức trân trọng thông báo gia hạn thời gian gửi bài toàn văn với thông tin cụ thể ở Thông báo số 3.

Chi tiết Thông báo số 3 như sau:

 

 

 

Tiếng Việt