10/08/2018

The Prime Minister approved the project of developing biotechnology Institute, the University of Hue

Phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học […]
10/08/2018

Check and confirm the conditions to ensure the quality of the project of establishment of specialized training in biology degree at the Institute of biotechnology, Hue University

Theo Quyết định số 903/QĐ-ĐHH ngày 04/7/2018 của Giám đốc Đại học Huế, chiều ngày 26 tháng 7 […]
03/02/2018

Institute of biotechnology experience Ministry of EDUCATION & TRAINING

Ngày 3/02/2018, Viện Công nghệ sinh học đã nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu xây dựng quy […]
31/12/2017

The successful organization of the Conference officers officer-biological Institute of technology workers in school 2017-2018

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học […]
English