BÁO CÁO KHOA HỌC TOÀN VĂN

 

Mục lục

MƯỜI LĂM NĂM HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW NGÀY 04/3/2005 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC PDF
Phạm Công Hoạt 1-13
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ GEN
STUDY ON PLANT REGENERATION AND FUNGAL DISEASE RESISTANT GENE TRANSFORMATION FOR VIETNAMESE GINGER (Zingiber officinale Rosc.) VIA Agrobacterium – MEDIATED METHOD PDF
Tran Thi Ngoc Ha, Nguyen Huu Ho, Nguyen Huu Tam, Le Tan Duc, Phan Tuong Loc 16-21
TẠO CÂY ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GEN CÓ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT ASTAXANTHIN CHUYÊN BIỆT Ở HẠT THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS PDF
Hoàng Văn Dương, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Hổ 22-28
TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHUYỂN GEN VÀO DƯA LEO (Cucumis sativus L.) QUA TRUNG GIAN Agrobacterium tumefaciens PDF
Phan Thủy Quyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan Lê Trâm Anh, Huỳnh Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Hoa Xô, Nguyễn Xuân Dũng 29-34
CHUYỂN CẤU TRÚC microRNA VÀO CÂY ĐẬU NÀNH (Glycine max (L.) Merr.) HẠN CHẾ SỰ KÝ SINH CỦA TUYẾN TRÙNG Meloidogyne incognita PDF
Nguyễn Vũ Phong, Hà Thị Trúc Mai, Đặng Lê Trâm, Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Thị Ngọc Loan 35-41
TẠO DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG NGƯNG KẾT VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus của C-TYPE LECTIN TỪ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Võ Nguyễn Hải Vy, Lê Thị Kim Loan, Trần Văn Hiếu 42-47
NHÂN DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA LACCASE 2 TỪ Fusarium oxysporum HUIB02 TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU DI TRUYỀN BIỂU HIỆN TÁI TỔ HỢP PDF
Đặng Thị Thanh Hà, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Kim Tuân, Trần Thị Hương Giang, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Thúy Lan, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Đức Huy 48-53
TẠO DÒNG VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA PECTINASE Ở ASPERGILLUS NIGER M13 PDF
Phan Thị Thanh Diễm, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung 54-59
NHÂN DÒNG, PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHIÊN MÃ CỦA GENE Igf2 TRÊN CHUỘT PDF
Trần Văn Giang, Guy Cathala 60-66
MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA GENE Igf2 TRONG CHUỘT HOANG DẠI VÀ CÁC DÒNG ĐỘT BIẾN PDF
Trần Văn Giang, Guy Cathala 67-72
BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH CPA-NLUC, NPB1-NLUC, CPA-CLUC, NPB1-CLUC HƯỚNG ĐẾN TẠO MÔ HÌNH ÀNG LỌC THUỐC CHỐNG LẠI VI-RÚT CÚM A PDF
Nguyễn Trọng Bình, Ngô Vĩnh Tường, Nguyễn Thiện Phương, Vũ Thị Diễm Trang, Nguyễn Đăng Quân, Dương Hoa Xô 73-79
PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG LẶP Ở HỌ GENE MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN SUCROSE LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG MẶN Ở LẠC (Arachis hypogaea) PDF
Chu Đức Hà, Hoàng Thị Hải Yến, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Phạm Thị Ngọc Bích, Hoàng Minh Chính, La Việt Hồng, Phạm Phương Thu, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Hùng Lĩnh, Lê Huy Hàm, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Xuân Hội 80-85
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG, TỶ LỆ TIẾP GIỐNG VÀ TỐC ĐỘ LẮC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG E. coli M15 MANG PLASMID TÁI TỔ HỢP pQE30/PirA PDF
Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung 86-92
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI VI KHUẨN Vibrio GÂY BỆNH TRÊN TÔM VÀ CÁ Ở THỪA THIÊN HUẾ PDF
Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên 93-98
PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH 4 VÀ 5 TUỔI TRỒNG TẠI TRẠI SÂM TĂK NGO CỦA XÃ TRÀ LINH, HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM BẰNG CHỈ THỊ RAPD PDF
Trương Thị Hồng Hải, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Hoan 99-104
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN CÂY HUỆ TRẮNG (Polianthes tuberosa L.) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR VÀ RAPD PDF
Phan Diễm Quỳnh, Nguyễn Trường Giang, Lê Thị Thu Hằng 105-111
PHÂN TÍCH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG LAN GIẢ HẠC (Dendrobium anosmum) DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR PDF
Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, Dương Hoa Xô 112-117
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC LOÀI LAN GIẢ HẠC (D. ANOSMUM), LONG TU (D. PRIMULINUM) VÀ TRẦM (D. PARISHII) DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA BARCODE PDF
Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Trường Giang, Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan, Huỳnh Hữu Đức 118-124
SỬ DỤNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MÃ VẠCH DNA ĐỂ NHẬN DẠNG LAN HÀI HẰNG (Paphiopedilum hangianum) CỦA VIỆT NAM PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Ngô Xuân Quảng, Đỗ Tiến Phát 125-130
ĐẶC ĐIỂM BA VÙNG DNA LỤC LẠP CỦA CỎ CHÁC THU THẬP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PDF
Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trần Trọng Vinh, Nguyễn Vũ Phong 131-136
ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG GỪNG (Zingiber spp.) Ở VIỆT NAM DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA BARCODE PDF
Nguyễn Trường Giang, Mai Thị Kim Ngọc, Phan Quang Hương, Huỳnh Hữu Đức 137-142
ĐỊNH DANH LOÀI CÁP GAI NHỎ CAPPARIS SP. Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ KÓU HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN BẰNG MÃ VẠCH DNA PDF
Nguyễn Thi Thu Ngà, Sỹ Danh Thường 143-148
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ MẮM BIỂN (AVICENNIA MARINA) TẠI VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM BẰNG CHỈ THỊ SSR PDF
Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Đình Trọng, Lê Văn Tuất, Đỗ Quý Mạnh, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Đỗ Tiến Phát 149-155
ĐA HÌNH GEN ASIP, MC1R, MATP TBX3 KIỂM SOÁT MÀU SẮC LÔNG NGỰA KUSHUM PDF
Nguyễn Bá Trung, Lê Nữ Anh Thư, Phạm Thị Kim Phượng 156-161
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GENE CAPTURE ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN THỂ DI TRUYỀN TRONG VÙNG QTL9 LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC BÔNG LÚA PDF
Stefan Juannic, Phạm Thị Mai, Lê Thị Như, Phạm Xuân Hội, Khổng Ngân Giang 162-167
PHÁT HIỆN Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ CHUA BẰNG REAL-TIME PCR PDF
Huỳnh Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Vinh, Dương Hoa Xô, Nguyễn Xuân Dũng 168-174
EFFECTS OF PLASMA ACTIVATED WATER (PAW) ON EXPRESSION OF SOME GROWTH RELATED GENES IN NGOC LINH GINSENG (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) HAIRY ROOTS PDF
Le Tran Binh, Ly Khanh Linh, Pham Bich Ngoc, Le Tra My, Do Tien Phat, Do Hoang Tung, Le Hong Manh 175-180
DESIGNING A STEM-LOOP RT-qPCR METHOD FOR MEASURING miRNA-16 EXPRESSION IN HUMAN PLASMA SAMPLES PDF
Nguyen Hoang Thao Vy, Nguyen Thi Ngoc Thanh, Huynh Huu Luan, Nguyen Thi Hue 181-186
NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CÁC GEN MÃ HÓA ENZYME OXI HÓA ĐA ĐỒNG TỪ DỮ LIỆU METAGENOME CỦA KHU HỆ VI KHUẨN QUANH NẤM MỤC TRẮNG (Trametes versicolor) TRONG RỪNG QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG PDF
Nguyễn Thị Bình, Đào Trọng Khoa, Lê Thị Thu Hồng, Trương Nam Hải 187-192
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VÀ PROTEIN
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TỪ CAO CHIẾT ETHANOL VỎ VÀ THỊT QUẢ DỨA (Ananas comosus) Ở GIAI ĐOẠN XANH VÀ CHÍN TRỒNG TẠI VÙNG TẮC CẬU KIÊN GIANG
PDF
Nguyễn Thị Thu Hậu, Trần Nhân Dũng, Huỳnh Văn Bá, Ninh Khắc Huyền Trân, Lâm Thị Kim Ngân, Vương Tú Kỳ, Trần Ngọc Trọng, Lê Thị Thu Đoan 194-199
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG STACHYOSE, POLYSACCHARIDE VÀ SAPONIN CỦA CAO TỔNG NƯỚC TỪ CỦ SÙNG THẢO (Stachys affinis) Ở CÁC ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHÁC NHAU PDF
Đoàn Thị Tám, Nguyễn Thị Dung, Phan Văn Hồ Nam, Ngô Thị Phương Anh, Phan Thị Lộc, Nguyễn Đăng Quân 200-205
THU NHẬN VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CÓ LỢI CỦA TINH DẦU RAU TẦN (Plectranthus amboinicus) Ở THỪA THIÊN HUẾ PDF
Đỗ Thị Bích Thủy, Phạm Thế Trọng Hiếu, Trần Thanh Quỳnh Anh 206-211
NGHIÊN CỨU DỊCH CHIẾT CAO TỔNG HẠT CÂY LỤC LẠC LÁ ỔI DÀI (CROTALARIA ASSAMICA BENTH.) BẰNG TRÍCH LY VỚI CỒN, PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN, VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CƠ BẢN PDF
Nguyễn Long Hoàng, Lê Thảo Hiền, Võ Viết Tiến, Trần Thị Tưởng An, Nguyễn Đình Quân 212-217
THU NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHIẾT XUẤT LÁ NEEM (Azadirachta Indica) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÓNG SIÊU ÂM PDF
Hoàng Thùy Dương, Ngô Hồng Loan, Phan Thị Kim Ngân, Lâm Hoàng Anh Thư, Phạm Tiến Dũng, Ngô Võ Kế Thành, Nguyễn Hữu Tuyển 218-224
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ RỄ CÂY CÒ SEN (Miliusa velutina) PDF
Trần Chí Linh, Đái Thị Xuân Trang, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh, Lưu Thái Danh, Trần Thanh Mến 225-231
ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ PDF
Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Phan Thủy Tiên 232-237
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU CÂY HÚNG QUẾ (Ocimum basilicum L.) Ở THỪA THIÊN HUẾ PDF
Trần Thanh Quỳnh Anh, Đỗ Thị Bích Thuỷ, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh 238-243
NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG LYCORINE CỦA CÂY SÂM CAU CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN. BẰNG KỸ THUẬT HPLC-FD PDF
Bùi Lê Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng 244-249
HÀM LƯỢNG FUCOXANTHIN CỦA NĂM CHỦNG TẢO SILIC ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ PDF
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Tú, Lê Đình Long, Nguyễn Đức Hưng 250-254
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC SINH GAMMA AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CAO TỪ THỰC PHẨM LÊN MEN PDF
Ngô Đại Hùng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Nhật Hằng, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Ngọc Hoài, Võ Thanh Sang, Ngô Đại Nghiệp 255-260
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO TÁCH CHIẾT HỖN HỢP AXÍT BÉO KHÔNG NO (OMEGA-3,6,7,9) TỪ SINH KHỐI KHÔ VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP PDF
Trần Thị Thu Quỳnh, Trần Thu Hà, Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lại Thị Ngọc Hà, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Diễm Hồng, Hoàng Thị Yến 261-267
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ DNA in vitro CỦA NẤM Ophiocordyceps sinensis GIÀU SELEN PDF
Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Tài Hoàng, Đinh Minh Hiệp, Ngô Kế Sương 268-273
NGHIÊN CỨU TẠO PHỨC HỢP PRODIGIOSIN TỪ Serratia marcescens VỚI PHOSPHOLIPID PDF
Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Hiền Trang 274-280
TINH SẠCH, SẢN XUẤT CHẾ PHẨM LUMBROKINASE VÀ NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN THEO DƯỢC ĐIỂN V TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN PDF
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Trung, Đỗ Thị Tuyên 281-287
PURIFICATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF A RECOMBINANT BOVINE LACTOFERRIN FROM PICHIA PASTORIS KM71-3 STRAIN PDF
La Van Thuat, Ngo Thi Nguyet, Vu Thi Ngoc Anh, Nguyen Thu Trang, Ngo Thu Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Truong Quoc Phong 288-293
ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC NUÔI Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT PDF
Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười 294-299
ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂM MUỐI VÀ TRỮ ĐÔNG ĐẾN SỰ OXY HÓA PROTEIN CỦA CÁ LÓC Ở CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI SAU KHI CHẾT PDF
Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười 300-304
VAI TRÒ CỦA SEROTONIN TRANSPORTER (SERT) TRONG VIỆC HÌNH THÀNH MẮT RUỒI GIẤM DROSOPHILA MELANOGASTER PDF
Phạm Lê Anh Tuấn 305-309
PROTEIN LIPIN ĐIỀU KHIỂN SỰ HÌNH THÀNH CÁNH Ở RUỒI GIẤM PDF
Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Duy Bình, Phạm Lê Anh Minh 310-314
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLY-GAMMA-GLUTAMIC ACID TRONG LÀM BỀN NATTOKINASE PDF
Nguyễn Thị Hiền Trang, Lê Linh Chi, Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Sỹ Lê Thanh 315-320
NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC GIẢI ĐỘC GAN CỦA HẠT NANO VÀNG/β-GLUCAN CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 TRÊN CHUỘT NHẮT QUA ĐƯỜNG UỐNG PDF
Đỗ Thị Phượng Linh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Quang Luân 321-325
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO QUẢN TRÁI CÂY CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN TẨM CHITOSAN PDF
Trần Thị Thanh Tiên, Phan Mỹ Hạnh, Trần Chí Hiếu, Lê Thị Thùy Nhi 326-332
HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM Lasiodiplodia pseudotheobromae GÂY BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN XOÀI CÁT HÒA LỘC CỦA CHITOSAN CẮT MẠCH BỨC XẠ PDF
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Vũ, Đỗ Ngọc Anh Huy, Đoàn Thị Tám, Nguyễn Đăng Quân, Lê Quang Luân 333-339
ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ SẤY ĐẾN HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT POLYPHENOL TỔNG SỐ, CÁC HỢP CHẤT MÀU VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA LÁ TÍA TÔ (Perilla frutescens L.) TRỒNG Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG PDF
Trương Quốc Tất, Nguyễn Duy Khánh 340-345
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MÀNG BAO ĂN ĐƯỢC TỚI HIỆU QUẢ BẢO QUẢN XOÀI “FRESH CUT” PDF
Trần Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Ngân, Trần Thị Châu Giang, Nguyễn Thi Quỳnh Mai, Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đặng Thị Kim Thúy, Liêu Mỹ Đông 346-349
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG PACLOBUTRAZOL TRONG ĐẤT TRỒNG XOÀI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG GHÉP KHỐI PHỔ (UPLC-MS/MS) PDF
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Phan Mỹ Hạnh, Lê Thị Thùy Nhi 350-355
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ LÊN MEN
PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG SINH VÀ ỨC CHẾ ENZYM XANTHINE OXIDASE TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN GIO LINH, QUẢNG TRỊ PDF
Phùng Thị Thùy Oanh, Hoàng Lê Tuấn Anh, Tôn Thất Hữu Đạt 358-363
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM PHÂN LẬP TỪ CÂY SÂM NGỌC LINH PDF
Trần Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng Hà, Lương Văn Hào, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Đỗ Tiến Phát 364-370
MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH HỌC CỦA VI KHUẨN KHỬ NITRATE HIẾU KHÍ PHÂN LẬP TẠI VÙNG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM Ở VIỆT NAM PDF
Hoàng Phương Hà, Đỗ Thị Liên, Cung Thị Ngọc Mai, Lê Thị Nhi Công 371-376
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG PDF
Cao Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hoàng Hậu, Bùi Thị Minh Diệu, Nguyễn Phạm Anh Thi, Trần Sỹ Nam, Đỗ Thị Xuân 377-383
PHÂN LẬP CHỦNG PSEUDOMONAS AERUGINOSA SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN PYOCYANIN PDF
Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Chí Thuận, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Hoàng Uyên, Nguyễn Thị Thanh Lợi 384-389
TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC QUẦN XÃ VI KHUẨN HIẾU KHÍ PHÂN HỦY CHLORPYRIFOS ETHYL TRONG ĐẤT CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PDF
Trương Quốc Tất, Dương Minh Viễn 390-395
SÀNG LỌC MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÁ VỠ MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) VÀ SINH ENZYME PHÂN GIẢI CHẤT HỮU CƠ PDF
Cung Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Liên, Hoàng Phương Hà, Lê Thị Nhi Công 396-401
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CHỦNG XẠ KHUẨN TT 8.4 TỪ ĐẤT TRỒNG TRỌT TẠI QUỐC OAI, HÀ NỘI PDF
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Kim Thoa, Tạ Thị Thu Thủy 402-408
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH THỐI NHŨN Erwinia carotovora CỦA CHỦNG Bacillus amyloliquefaciens B45 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG ĐINH LĂNG PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên, Vũ Xuân Tạo, Phan Xuân Bình Minh, Ngô Thị Hoa, Trần Bảo Trâm 409-413
PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG NẤM MEN TỪ TRÁI HỒNG XIÊM, TRỨNG CÁ VÀ CACAO TẠI TỈNH TIỀN GIANG PDF
Đoàn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Kim Hằng 414-419
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN PHÂN GIẢI PROTEIN TỪ LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC Ở THỪA THIÊN HUẾ PDF
Hoàng Dương Thu Hương, Phạm Thị Hạnh 420-425
ISOLATION, IDENTIFICATION AND SELECTION OF ENTEROCOCCUS STRAINS WITH HIGH POTENTIAL PROBIOTIC FROM INFANT FAECES PDF
Hoang Quoc Khanh, Ho Van Thao 426-430
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF A CHITINASE-PRODUCING AND BIOFILM-FORMING BACTERIUM Aeromonas salmonicida AND ITS POTENTIALS AS BIOCONTROL OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI PDF
Dinh Minh Tran, Kazushi Suzuki 431-437
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT CỦA CHÁO BÁNH CANH Ở MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG KHU VỰC NAM SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ PDF
Phạm Thị Ngọc Lan, Hồ Thị Thu Như, Ngô Thị Bảo Châu 438-444
A COMBINATION OF THE MOST PROBABLE NUMBER TECHNIQUE AND COLORIMETRIC BACTERIOPHAGE-BASED ASSAY FOR QUANTITATIVE DETECTION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 IN CATTLE MANURE PDF
Hoang A. Hoang, Michiharu Abe, Kiyohiko Nakasaki 445-451
ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LAN GẤM (Anoectochilus formosanus Hayata) TỚI KHẢ NĂNG SỐNG CỦA Bifidobacterium bifidum TRONG ĐIỀU KIỆN DẠ DÀY VÀ MUỐI MẬT NHÂN TẠO PDF
Đoàn Trung Nam, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Phương, Cao Kinh Luân, Đặng Thị Kim Thúy, Liêu Mỹ Đông 452-456
THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT rhPDGF-BB TRÊN THỂ TÍCH 7,5 L VÀ 25 L TỪ CHỦNG Pichia pastoris PDF
Trần Đình Quang Lộc, Lê Trung Nghĩa, Trần Hà Lạc, Lê Mai Hương Xuân, Nguyễn Trí Nhân 457-462
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP LÊN MEN SINH TỔNG HỢP LACTOFERRIN TỪ CHỦNG PICHIA PASTORIS KM71H-3 TÁI TỔ HỢP PDF
Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trương Quốc Phong 463-469
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN KHẢ NĂNG SINH GABA BỞI CHỦNG Lactobacillus pentosus R1 PDF
Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thỵ Đan Huyền 470-474
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG SINH GABA CHỦNG VI KHUẨN LACTIC ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ MẮM RÒ PDF
Lê Thị Huyền Trang, Đỗ Thị Bích Thủy 475-479
TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GAMMA – AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CỦA CHỦNG VI KHUẨN LACTIC TỪ MẮM NÊM HUẾ PDF
Nguyễn Thị Diễm Hương, Đỗ Thị Bích Thủy 480-485
LỰA CHỌN MỘT SỐ NGUỒN CARBON ĐỂ SẢN XUẤT SINH KHỐI VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP CHỨA HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO LÀM THỨC ĂN CHO THỦY SẢN PDF
Đỗ Thị Liên, Đỗ Thị Tố Uyên, Hoàng Phương Hà, Cung Thị Ngọc Mai, Lê Thị Nhi Công 486-492
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM Streptomyces rochei GĐM03 CÓ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CAO TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN PDF
Lê Thị Chung, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thị Thủy Tiên 493-498
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YÊU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIẤM XOÀI PDF
Lê Thị Thu Phương, Hoàng Anh Vũ 499-503
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN GỪNG PDF
Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Nguyễn Hiền Trang, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hồng Phương, Trương Thị Bích Phượng 504-509
OPTIMAL PRODUCTION OF CORDYCEPIN AND ADENOSINE FROM CORDYCEPS CICADAE BG01 AND IMPACTS OF THE TOTAL EXTRACT ON BLOOD BIOCHEMICAL OF SWISS WHITE MICE PDF
Vu Xuan Tao, Tran Bao Tram, Tran Van Tuan 510-514
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIÂM HOM CÂY TRẦU KHÔNG (PIPER BETLE L.) TẠI DUY TIÊN, HÀ NAM PDF
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Công Sứ, Trần Văn Quảng, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Công Anh, Phan Xuân Bình Minh 516-520
VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY TIÊU THẢO LÁ NHĂN (Cryptocoryne wendtii) PDF
Nguyễn Thị Dược, Đinh Bá Duy, Đỗ Đức Thăng, Trần Trọng Tuấn, Đặng Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Đăng Giáp 521-526
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH PDF
Phạm Văn Lộc, Ka Ju Rôs, Nguyễn Phương Quyên, Nguyễn Hoàng Sơn 527-531
NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG CÂY LAN GẤM (ANOECTOCHILUS LYLEI ROLFE EX DOWNIES) KHI NUÔI TRỒNG BẰNG KỸ THUẬT THỦY CANH TĨNH PDF
Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đinh Văn Khiêm 532-537
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CÂY HOA CÚC CHI (CHRYSANTHEMUM INDICUM L.) NUÔI TRỒNG TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG PDF
Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Đinh Văn Khiêm 538-543
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DƯA LƯỚI (Cucumis melo L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ TỪ BÃ THẢI TRỒNG NẤM PDF
Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Trương Thị Hồng Hải, Lã Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Cúc 544-549
HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM OLIGOALGINATE ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ TRỰC TIẾP BÃ RONG NÂU TRÊN CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa) TRỒNG THỦY CANH PDF
Trần Đức Trọng, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Lệ Trúc Hà, Lê Quang Luân 550-555
XÁC ĐỊNH CÁC LOÀI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY LÚA (ORYZA SATIVA) TẠI TỈNH KIÊN GIANG PDF
Vũ Thị Tuyết Nhung, Lê Quỳnh Loan, Huỳnh Thị Điệp, Phạm Anh Vũ, Trần Thị Mỹ Ngọc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Dũng 556-561
ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 123 GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM VỀ TÍNH TRẠNG HÌNH THÁI HẠT VÀ TỈ LỆ NẢY MẦM SỚM TRƯỚC THU HOẠCH PDF
Đỗ Thu Khuyên, Đỗ Văn Đức, Trần Huyền Trang, Đinh Trường Sơn, Tống Văn Hải, Phan Thị Hiền, Phan Thị Nga, Dương Thị Hồng Mai, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Trung 562-567
SÀNG LỌC IN VITRO VI KHUẨN NỘI SINH RỄ LÚA NƯỚC CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ KHÁNG NẤM ĐẠO ÔN MAGNAPORTHE ORYZEA PDF
Nguyễn Văn Phượng, Mai Thị Phương Nga, Tô Thị Mai Hương, Mai Đức Chung, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình 568-574
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS ĐỐI VỚI RHIZOPUS SP. VÀ MUCOR SP. GÂY BỆNH THỐI MỀM TRÊN QUẢ DÂU TÂY TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITROIN VIVO PDF
Trần Kim Diệp, Võ Hoài Hiếu, Hồ Sỹ Quang, Phan Ngọc Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Võ Duy Tuân, Lê Thị Kim Anh 575-580
TUYỂN CHỌN CHỦNG Streptomyces CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN PDF
Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lê Thị Mai Châm, Hà Thị Loan, Nguyễn Vũ Phong 581-587
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY BỆNH HÉO XANH Ở CÂY CÀ CHUA PDF
Lê Vũ Khánh Trang, Lý Hải Triều 588-593
ORGANIC MATERIAL DECOMPOSITION CAPACITY OF INDIGENOUS MICROORGANISM COMMUNITIES FROM DIFFERENT FARMING SYSTEMS IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM PDF
Le Thi Xa, Nguyen Khoi Nghia, Hüseyin Barış Tecimen 594-600
ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ VÙNG GENE hrpW, pthA CỦA VI KHUẨN Xanthomonas axonopodis GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY CHANH PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trần Thị Lệ Minh, Võ Thị Thu Oanh, Nguyễn Vũ Phong 601-606
PHÁT HIỆN GEN KHÁNG BỆNH XOĂN VÀNG LÁ CÀ CHUA HỮU HIỆU BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA VÀ LÂY NHIỄM NHÂN TẠO PDF
Tống Văn Hải, Phan Thị Hiền, Trịnh Thị Thu Thủy, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Quốc Trung 607-613
EFFECT OF PESTICIDE AND IRON OXIDE NANOMATERIALS IN SOIL ON THE DEVELOPMENT OF VETIVER (Vetiveria zizanioides) PDF
Dang Minh Hieu 614-618
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ PHẨM NUÔI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CHIM CÚT PDF
Hoàng Phú Hiệp, Từ Quang Trung, Trịnh Hà Yến 619-624
ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM BACILLUS ENZYME TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT COBB 500 PDF
Từ Quang Trung, Lê Phương Dung 625-629
SO SÁNH ĐỘT BIẾN AMINO ACID Ở 8 CẶP CHỦNG VI-RÚT PRRS CƯỜNG ĐỘC GỐC/ VẮC-XIN NHƯỢC ĐỘC PDF
Bùi Anh Thy, Lê Thanh Hòa, Trần Xuân Hạnh, Trần Linh Thước 630-636
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DI TRUYỀN A1/A2 CỦA ĐÀN BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ CHỌN ĐÀN BÒ HẠT NHÂN A2A2 CHẤT LƯỢNG CAO PDF
Nguyễn Ngọc Trúc Ngân, Thượng Thị Thu Thủy, Phạm Bùi Hoàng Anh, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phạm Thị Kim Trâm, Diệp Tấn Toàn, Huỳnh Việt Hoài Trung, Nguyễn Đăng Quân, Dương Hoa Xô 637-642
KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH MÀNG SINH HỌC VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ TÔM HÙM Panulirus spp. NUÔI PDF
Văn Hồng Cầm, Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Anh Thư, Đoàn Vũ Thịnh, Lê Thành Cường 643-648
ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LYSINIBACILLUS MACROIDES ĐẾN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH DO STREPTOCOCCUS INIAE CỦA CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) PDF
Trương Thị Hoa, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trần Nam Hà 649-654
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG, NGUỒN CARBON, NITROGEN ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI NẤM CỦA HAI CHỦNG NẤM SÒ (PLEUROTUS SP.) FH VÀ PN20 PDF
Nguyễn Văn Giang, Phạm Thị Thêu, Vũ Thị Khánh Linh, Tạ Thị Huệ, Bùi Hương Lan, Đỗ Tuấn Anh 655-660
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ACID ACETIC ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH DO NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN NẤM SÒ TRẮNG (PLEUROTUS OSTREATUS) PDF
Chu Thị Thanh Huyền, Cấn Thị Thiết, Nguyễn Thị Vinh, Trương Phúc Hưng, Nguyễn Thị Kim Cúc 661-666
ẢNH HƯỞNG CỦA RONG ULVA RETICULATA LÊN SỰ PHÁT TRIỂN NẤM CORDYCEPS MILITARIS
PDF
Khúc Thị An, Văn Hồng Cầm, Huỳnh Thị Ngọc Hằng 667-672
ĐẶC TÍNH HẤP THỤ CADMIUM VÀ CHÌ CỦA NẤM BÀO NGƯ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NẤM AN TOÀN KIM LOẠI NẶNG PDF
Phạm Châu Huỳnh, Lê Văn Tình, Lê Thị Thảo Tiên, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Ngọc Tâm, Phan Tiến Dũng, Trần Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thủy 673-678
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MỨT CHÔM CHÔM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PDF
Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa 679-685
MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CHIA CẮT CỦA ĐẬP CHẮN ĐẾN HỆ SINH THÁI SÔNG BA LAI THÔNG QUA ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO PDF
Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Thị Mỹ Yến, Trần Thành Thái, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Huỳnh, Phạm Ngọc Hoài 686-691
LIGHT FIELD LC-POLSCOPE: THE NOVEL NON-INVASIVE AND LABEL-FREE IMAGING TECHNIQUE TO MEASURE 3-D BIREFRINGENCE OF THE JUVENILE CLAMSHELL PDF
Tran Thi Mai, Rudolf Oldenbourg 692-697
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC BỘ MẪU CHUẨN RNA TỔNG HỢP IN VITRO DÙNG KIỂM ĐỊNH XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN SARS-COV-2 GÂY DỊCH COVID-19 PDF
Vũ Thị Nga, Lương Thị Hoài Thương, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Sỹ Trí, Hoàng Xuân Sử, Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn, Đinh Thị Thu Hằng 700-705
NGHIÊN CỨU THU NHẬN TẾ BÀO VÀ KHUNG NGOẠI BÀO TỪ DÂY RỐN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC TÁI TẠO PDF
Lê Thị Vĩ Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Hoàng Thị Diễm Tuyết, Đỗ Xuân Trường, Trần Lê Bảo Hà 706-711
THU NHẬN KHUNG NGOẠI BÀO TỪ MÔ MỠ NGƯỜI ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG KỸ NGHỆ MÔ PDF
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đỗ Xuân Trường, Trần Lê Bảo Hà 712-717
PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH NGƯỜI BẰNG KỸ THUẬT LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (LAMP) PDF
Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Thị Thạch Thảo, Nguyễn Đoàn Nguyên Phượng, Nguyễn Ngọc Bảo Châu 718-723
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA ABCC2 rs927344 và MYO5B rs1815930 VỚI BỆNH TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH Ở NGƯỜI VIỆT NAM PDF
Nguyễn Văn Tụng, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Nguyễn Huy Hoàng 724-729
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT LAMP ĐA MỤC TIÊU PHÁT HIỆN VI KHUẨN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI TRÊN MẪU LÂM SÀNG PDF
Đinh Thị Thu Hằng, Cấn Duy Hưng, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Xuân Sử, Hồ Anh Sơn, Hoàng Văn Tổng 730-736
A HOMEMADE EXTRACTION METHOD FOR SMALL RNAS FROM PLASMA SAMPLE PDF
Nguyen Huynh Ngoc Thu, Nguyen Thi Ngoc Thanh, Huynh Huu Luan, Nguyen Thi Hue 737-741
DẤU ẤN THỜI GIAN CỦA TỦY RĂNG PDF
Mai Bá Hoàng Anh 742-745
ĐẶC ĐIỂM KIỂU GEN CỦA HAI CHỦNG S. AUREUSS. HAEMOLYTICUS KHÁNG TRUNG GIAN VỚI VANCOMYCIN PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A PDF
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thị Khánh Ngâu, Thượng Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Lệ, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Thụy Vy, Phạm Thị Kim Trâm, Lê Quang Trí, Morikawa Kazuya, Nguyễn Đăng Quân 746-751
A STUDY OF THE BMI AND BLOOD PRESSURE INDICATORS FOR DIABETES MELLITUS IN CHILDREN IN BINH DINH, VIETNAM PDF
Nguyen Huu Dat, Ngo Thi Minh Thu, Vu Thi Thom, Le Huu Tung, Phan Ba Nghia, Nguyen Ngoc Hieu 752-757
HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY PHA CHẾ THEO QUY TRÌNH GỢI Ý CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ NĂM 2020 PDF
Trần Đình Bình, Nguyễn Viết Tứ, Trần Hữu Dũng, Trần Tuấn Khôi, Trần Doãn Hiếu, Hoàng Lê Bích Ngọc, Trần Thanh Loan 758-762
WHY DOES COVID-19 SPREAD RAPIDLY AND WIDELY? PDF
Tran Dinh Binh, Tran Thanh Loan 763-765
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THỤ VÀ PHÓNG THÍCH THUỐC CỦA HẠT CHITOSAN RỖNG PDF
Phạm Thị Phương Thùy 766-769
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA ACID MASILINIC PHÂN LẬP TỪ LÁ VỐI (CLEISTOCALYX OPERCULATUS (ROXB.) MERR. AND PERRY) PDF
Bùi Thị Hồng Chiên, Nguyễn Vân Hương, Lâm Phạm Phước Hùng, Nguyễn Thị Vân Anh, Cao Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hiếu 770-775
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CÂY SÀI ĐẤT (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.) TRÊN MÔ HÌNH TẾ BÀO UNG THƯ GAN HEPG2 BỊ GÂY ĐỘC BỞI ETHANOL PDF
Lê Thị Huyền, Nguyễn Thị Dung, Phạm Hải Sơn, Phan Lê Thị Quế Trân, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Giám, Nguyễn Đăng Quân 776-779
HOẠT TÍNH KHÁNG SỰ HÌNH THÀNH BIOFILM TRÊN CHỦNG VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TỪ CAO PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETATE TRÂM TRÒN (SYZYGIUM GLOMERATUM) PDF
Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Dương Chí Ái, Lý Hoàng Giáp, Hoàng Anh Hoàng, Trương Vũ Thanh 780-785
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA XẠ KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÁC CÂY DƯỢC LIỆU VIỆT NAM PDF
Nguyễn Vân Hương, Bùi Thị Hồng Chiên, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Ngọc Hiếu 786-791
KHẢO SÁT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHIẾT XUẤT ACID CHLOROGENIC VÀ TÁC DỤNG GIẢM TRIGLYCERID MÁU CỦA CAO CHIẾT TỪ HẠT CÀ PHÊ XANH PDF
Lê Trung Khoảng, Nguyễn Thị Thùy Duyên, Cù Lê Nguyên, Hà Hoàng Anh Vĩnh, Chu Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Thu Huyền 792-798
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ CỦA HẢI MIÊN HALICLONA SP. Ở VÙNG BIỂN NHA TRANG – KHÁNH HÒA PDF
Đỗ Thị Việt Phương, Nguyễn Quốc Huy, Thân Thị Thanh Trúc, Thân Văn Huỳnh Đức, Nguyễn Bảo Nghi, Thái Minh Quang, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Đăng Quân, Phạm Thị Kim Trâm 799-803
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA CAO CHIẾT NƯỚC LÁ CÂY DUNG (SYMPLOCOS COCHINCHINENSIS (Lour.) S. Moore) PDF
Lê Văn Huấn, Chung Khánh Linh, Trương Quốc Quyền, Phạm Thảo Nguyên, Bùi Nguyễn Biên Thùy, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Thị Thanh Tuyền 804-808
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME α-GLUCOSIDASE TỪ CAO CHIẾT LÁ SẦU ĐÂU (Azadirachta indica A. JUSS) TỈNH AN GIANG PDF
Lâm Bảo Như Phương, Dương Xuân Chữ, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Phạm Tuấn, Nguyễn Phạm Tú 809-814
XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG ĐỘC TÍNH VÀ KHÁNG BIOFILM TRÊN CHỦNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS CỦA CAO PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETATE CÂY CÒ KE (GREWIA ASIATICA L) PDF
Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Huỳnh Tấn Hưng, Nguyễn Sang, Nguyễn Thảo Vy, Hoàng Anh Hoàng, Trương Vũ Thanh 815-820
ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TRÍCH CÂY RAU SAM (Portulaca oleracea L.) LÊN SỰ ỨC CHẾ HÌNH THÀNH TINH THỂ CALCIUM OXALATE GÂY BỆNH SỎI THẬN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO PDF
Nguyễn Phạm Tuấn, Bằng Hồng Lam, Lê Thảo Nguyên, Trần Đức Tài 821-827
SÀNG LỌC VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT ENZYME L-ASPARAGINASE TỪ LÁ DÂY CÓC (Tinospora cordifolia) PDF
Nguyễn Phạm Tuấn, Bằng Hồng Lam, Nguyễn Phạm Tú 828-833
LY TRÍCH TINH DẦU TRÀM TRÀ (Meleleuca alternifolia) VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÁNG Staphylococcus aureus KHÁNG KHÁNG SINH PDF
Lê Thanh Khang, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Thủy Tiên 834-839
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA ASEN LÊN SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC CỦA GAN, THẬN CHUỘT NHẮT TRẮNG PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Đỗ Ngọc Mai Khanh, Trương Văn Trí 840-845
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRONG CÂY MỘC BÁ HUÊ (BALANOPHORA LATISEPALA) THU THẬP TẠI VÙNG NÚI MINH ĐẠM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU PDF
Nguyễn Trần Phước Huy, Hà Thị Loan, Dương Hoa Xô, Trịnh Xuân Ngọ 846-851
THE ABILITY TO STIMULATE PROLIFERATION OF PIPER BETLE L. LEAF EXTRACTSON FIBROBLAST PDF
Le Hoang Duy Minh, Nguyen Huu Dat, Che Thi Cam Ha 852-858
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF CARBON NANODOTS FROM Vigna radiata FOR BIO-IMAGING IN VITRO PDF
Che Thi Cam Ha, Nguyen Van Son, Le Minh Tri, Nguyen Minh Tri, Pham Thi Ngoc Phuong 859-864
TIỂU BAN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
CẢM ỨNG TẠO RỄ TƠ CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia JACK) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium rhizogenes VÀ CHỌN DÒNG RỄ TỔNG HỢP EURYCOMANONE CAO PDF
Phan Tường Lộc, Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú, Hoàng Văn Dương, Trần Thị Ngọc Hà 866-871
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON, ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG LÊN SỰ PHÁT SINH PHÔI THỨ CẤP CỦA CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia) PDF
Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thị Dược, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trịnh Thị Hương, Đặng Thị Kim Thúy, Trần Thị Mỹ Trâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Hải Sơn 872-878
BƯỚC ĐẦU TẠO PHÔI VÔ TÍNH TỪ MÔ SẸO LÁ CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum) PDF
Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trương Phi Yến, Nguyễn Vũ Phong 879-884
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SAPONIN RB1 TRONG TẾ BÀO CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) PDF
Trần Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng 885-890
ẢNH HƯỞNG CỦA OLIGOCHITOSAN, DỊCH CHIẾT NẤM MEN VÀ METHYL JASMONATE ĐẾN SỰ TĂNG SINH KHỐI VÀ HÌNH THÀNH HỢP CHẤT SAPONIN Ở RỄ TƠ SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) PDF
Trần Nguyễn Lệ Quyên, Nguyễn Trần Phước Huy, Cao Huệ Trinh, Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan 891-896
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY LAN GIẢ HẠC HAWAII (Dendrobium adastra) PDF
Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Lâm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hồng Phương, Trương Thị Bích Phượng 897-902
NÂNG CAO HỆ SỐ NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THÍCH NGHI NGOÀI VƯỜN ƯƠM GIỐNG CHUỐI LABA (MUSA SP.) PDF
Hồ Thanh Tâm, Trần Thị Nhung, Hoàng Thị Như Phương, Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Thành Đô 903-908
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG VÀ NHÂN NHANH TRONG NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth) DÒNG CLT43 PDF
Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Thị Phương Nhi 909-913
NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KHỬ TRÙNG MẪU VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BÌNH VÔI HOA ĐẦU (Stephania cepharantha Hayata) PDF
Phạm Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Hồng, Hoàng Phú Hiệp, Cao Thị Phương Thảo, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu 914-919
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA L.) PDF
Cao Huệ Trinh, Võ Thanh Huy, Nguyễn Thị Xuân Hiền, Huỳnh Thị Anh Đài, Huỳnh Hữu Đức 920-923
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TRẠNG NGUYÊN (EUPHORBIA PULCHERRIMA WILLD.) IN VITROEX VITRO PDF
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phan Xuân Huyên, Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Phượng Hoàng 924-929
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN QUÁ TRÌNH TÁI SINH CHỒI TỪ MÔ SẸO CÂY ĐỖ QUYÊN RẠNG RỠ (RHODODENDRON TRIUMPHANS YERSIN & A. CHEV.) PDF
Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phan Xuân Huyên, Đinh Văn Khiêm 930-934
VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG LÊN SỰ TẠO CHỒI VÀ RA RỄ CỦA CÂY HOA TÍM BA TƯ (EXACUM AFFINE) IN VITRO PDF
Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Ngọc Hài, Nguyễn Vân Hương, Ngô Thị Minh Thu 935-940
ẢNH HƯỞNG CỦA COLCHICINE ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO TỨ BỘI Ở RỄ TƠ ĐINH LĂNG LÁ NHỎ (Polyscias fruticosa L. Harms) PDF
Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú, Trần Thị Ngọc Hà, Hoàng Văn Dương, Lê Tấn Đức, Lường Thị Yến, Phan Tường Lộc 941-946
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI ĐÈN LED KHÁC NHAU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG LAN Dendrobium Caesar white IN VITRO PDF
Huỳnh Hữu ĐứcNguyễn Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Hoàng Duy Linh, Nguyễn Thị Từ Vy, Nguyễn Thị Xuân Hiền, Nguyễn Trường Giang, Lâm Vỹ Nguyên, Dương Hoa Xô 947-953
NGHIÊN CỨU TẠO CHUỘT CHUYỂN GEN EGFP BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI TIÊM PDF
Phan Ngọc Uyên Phương, Lê Bảo Thơ, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Lệ Giang, Nguyễn Đăng Quân, Dương Hoa Xô, Nguyễn Trọng Bình 954-959
ANTIOXIDANT EFFECT OF GALLIC ACID-CHITOOLIGOSACHARIDES DERIVATIVES IN RAW264.7 CELL PDF
Van-Hoai Bui, Hong-Tham N Vo, Diec-Phong Chau, Dai-Nghiep Ngo 960-964
VAI TRÒ RIÊNG BIỆT CỦA C-SRC VÀ YES-1 TRONG CON ĐƯỜNG TÍN HIỆU SINH TRƯỞNG TẾ BÀO THÔNG QUA THỤ THỂ TĂNG TRƯỞNG EGFR PDF
Tạ Ngọc Ly 965-970
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TẢO SILIC Thalassiosira weissflogii PHÂN LẬP TẠI VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM PDF
Lưu Thị Tâm, Nguyễn Văn Công, Hoàng Thị Lan Anh, Đặng Diễm Hồng 971-976
HÌNH THÁI, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG LIPID CỦA MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC Entomoneis PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ PDF
Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Diệp Ngọc Mẫn, Dương Hồ Ngọc Trâm, Nguyễn Hoàng Kim Ánh, Dư Lý Thuỳ Hương, Nguyễn Đức Hưng 977-982
THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM Ở HỒ EANHÁI VÀ HỒ BUÔN PHONG TỈNH ĐẮK LẮK PDF
Ngô Thị Diễm My, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Thị Thu Liên 983-989
SÀNG LỌC KHẢ NĂNG SINH CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG IAA Ở MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAM DẠNG SỢI PHÂN LẬP Ở THỪA THIÊN HUẾ PDF
Nguyễn Thị Thu Liên, Hoàng Dương Thu Hương, Ngô Thị Diễm My, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Phạm Thị Diễm Thi, Lê Thị Tuyết Nhân 990-995

 

Tiếng Việt