Trưởng ban

       PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế

 

Phó trưởng ban

       1. PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Thường trực)

       2. GS. TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam

       3. TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ủy viên

       1. GS. TS. Trương Nam Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

       2. GS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

       3. GS. TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

       4. GS. TS. Trần Linh Thước, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

       5. PGS. TS. Trần Đình Bình, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

       6. PGS. TS. Trần Quốc Dung, Phó Trưởng khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

       7. PGS. TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên

       8. PGS. TS. Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

       9. PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế

       10. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       11. PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

       12. PGS. TS. Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh

       13. PGS. TS. Lê Văn Sơn, Chánh Văn phòng Hội các ngành Sinh học Việt Nam

       14. PGS. TS. Phan Thị Phương Nhi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

       15. TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Thư kí thường trực)

       16. TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Thư kí tổng hợp)

       17. TS. Võ Châu Tuấn, Trưởng khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

       18. TS. Lê Lý Thùy Trâm, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 

 

Tiếng Việt