Đại biểu tham dự Hội nghị có thể tham khảo các địa chỉ lưu trú sau:

       1. Khách sạn Vinpearl Huế (5 sao)

                 Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)243 9749 999 – 84 (0) 1900 636 699

                 Website: https://www.vinpearl.com/hotel-hue/

       2. Khách sạn Century Riserside (4 sao)

                 Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3956 688

                 Website: http://brghospitality.vn/century/

       3. Khách sạn Saigon Morin (4 sao)

                 Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3823 526

                 Website: http://www.morinhotel.com.vn/

       4. Khách sạn Indochine Palace (4 sao)

                 Địa chỉ: 105A Hùng Vương, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3936 666

                 Website: http://www.indochinepalace.com/

       5. Khách sạn Hương Giang (4 sao)

                 Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3822 122

                 Website: https://www.huonggianghotel.com.vn/

       6. Khách sạn Duy Tân (3 sao)

                 Địa chỉ: 12 Hùng Vương, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3825 001

                 Website: http://www.duytanhotel.com.vn/

       7. Khách sạn Jasmine (3 sao)

                 Địa chỉ: 8-10 Chu Văn An, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3830 111 – 84 (0)234 3830 112 – 84 (0)234 3829 316

                 Website: https://jasminehuehotel.com/

       8. Khách sạn Heritage (3 sao)

                 Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3838 887 – 84(0)0234 3838 888

                 Website: http://hueheritagehotel.com.vn/

       9. Khách sạn DMZ (2 sao)

                 Địa chỉ: 21 Đội Cung, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84 (0)234 3838 000

                 Website: http://www.dmzhotel.com.vn/

       10. Khách sạn Huế Royal (2 sao)

                 Địa chỉ: 36 Võ Thị Sáu, Thành phố Huế

                 Điện thoại: 84(0)234 3823 456

                 Website: http://www.hueroyalhotel.com/

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt