CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Địa điểm: 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Thời gian: Ngày 26-27 tháng 10 năm 2020

 

Ngày 26 tháng 10

Thời gian Nội dung Địa điểm
14:00 – 17:00 Đón tiếp đại biểu tham dự và treo poster Tiền sảnh tòa nhà
14:00 – 17:00 Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ
của tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiền sảnh tòa nhà
15:00 – 16:00 Họp Ban tổ chức
Hội Công nghệ sinh học Việt Nam
Phòng họp I.2

 

Ngày 27 tháng 10

Thời gian Nội dung Địa điểm
7:00 – 8:00 Đón tiếp đại biểu tham dự và treo poster Tiền sảnh tòa nhà
8:00 – 8:10 Chào mừng, giới thiệu đại biểu Hội trường tầng 3
8:10 – 8:15

Phát biểu khai mạc Hội nghị

PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế,
Trưởng ban tổ chức

8:15 – 8:20 Phát biểu chào mừng của đại diện lãnh đạo
Bộ Khoa học và Công nghệ
8:20 – 8:25 Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế
8:25 – 8:30 Phát biểu chào mừng của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam

GS. TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ sinh học Việt Nam

8:30 – 8:35 Phát biểu chào mừng của đơn vị đăng cai

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải,
Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ
8:35 – 9:05 Diễn giả: PGS. TS. Phạm Công Hoạt, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề: 15 năm đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Hội trường tầng 3
9:05 – 9:35

Diễn giả: GS. TS. Yong-Sam Kim, Trung tâm nghiên cứu chỉnh sửa Genome, KRIBB, Hàn Quốc

Tiêu đề: Quá trình phát triển kỹ thuật CRISPR từ Cas9 thông qua Cas12 đến Cas14

9:35 – 10:05 Diễn giả: GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec

Tiêu đề: Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc

10:05 – 10:35

Diễn giả: Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

Tiêu đề: Đang cập nhật

10:35 – 10:55 Giải lao, xem báo cáo poster và triển lãm Tiền sảnh tòa nhà
BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ
10:55 – 11:25

Diễn giả: GS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tiêu đề: Đang cập nhật

Hội trường tầng 3
11:25 – 11:55 Diễn giả: PGS. TS. Dương Minh Hải, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Tiêu đề: Các ứng dụng cao của “siêu” vật liệu aerogel từ rác thải và phụ phẩm nông nghiệp

11:55 – 12:25

Diễn giả: PGS. TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tiêu đề: Chlamydomonas reinhardtii và tiềm năng ứng dụng trong phát triển vaccine theo đường ăn phòng bệnh ở thủy sản

12:25 – 12:55

Diễn giả: PGS. TS. Dương Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh

Tiêu đề: Chặng đường 15 năm phát triển công nghệ sinh học tại TP. Hồ Chí Minh 2005 – 2020

12:55 – 14:00 Cơm trưa Phòng ăn
14:00 – 14:20 Giải lao, xem báo cáo poster và triển lãm Tiền sảnh tòa nhà
14:20 – 15:40 Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn Phòng hội thảo
15:40 – 16:00 Giải lao, xem báo cáo poster và triển lãm Tiền sảnh tòa nhà
16:00 – 17:20 Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn Phòng hội thảo
17:20 – 17:40 Tổng kết, trao giải báo cáo xuất sắc và bế mạc Hội nghị Hội trường tầng 3

 

 

 

Tiếng Việt