HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020

“Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng và chuyển giao công nghệ”

 

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp cùng Hội Công nghệ sinh học Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

              

 

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt