Lưu trú và đi lại

        Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phương tiện di chuyển, ăn uống và chi phí lưu trú.

        Đại biểu tham dự Hội nghị có thể tham khảo các địa chỉ lưu trú sau đây:

         1. Khách sạn Indochine Palace 

                      Địa chỉ: 105A Hùng Vương, thành phố Huế

                      Điện thoại: +84-234-3936-666                           +84-234-3936-555

                      Website: http://www.indochinepalace.com/vi

         2. Khách sạn ELDORA (Khoảng cách đến Trung tâm Hội nghị 105A Hùng Vương: 600 m)

                       Địa chỉ: 60 Bến Nghé, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3866-666

                       Website: http://www.eldorahotel.com

         3. Khách sạn Vọng Cảnh (600 m)

                       Địa chỉ: 51 Hùng Vương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3824-130

                       Website: https://vongcanhhuehotel.com/

         4. Khách sạn Jade (650 m)

                       Địa chỉ: 43 Hùng Vương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-905-931-119

         5. Khách sạn Cherish (700 m)

                       Địa chỉ: 57 – 59 Bến Nghé, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3943-943

                       Website: https://cherishhotel.com/vi/

         6. Khách sạn Duy Tân  

                       Địa chỉ 1: 12 Hùng Vương, Thành phố Huế (800 m)

                       Điện thoại: +84-234-382-5001

                       Địa chỉ 2: 46 Trần Quang Khải, Thành phố Huế (750 m)

                       Điện thoại: +84-234-3936-986

                       Website: http://www.duytanhotel.com.vn/

         7. Khách sạn Victory (750 m)

                       Địa chỉ: 8 Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3817-338                          +84-234-3814-770

                       Website: https://victoryhuehotel.com/

         8. Khách sạn SENNA Huế (850 m)

                       Địa chỉ: 7 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3858-686                          +84-919-394-762

                       Website: https://sennahue.com

         9. Khách sạn Golden Inn (950 m)

                       Địa chỉ: 6 Trần Anh Liên, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3817-879

         10. Khách sạn Heritage (1 km)

                       Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-383-8887                          +84-234-383-8888

                       Website: http://hueheritagehotel.com.vn

         11. Khách sạn Êmm Huế (1,1 km)

                       Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-382-8255

                       Website: https://www.emmhotels.com/en/hotels/emm-hotel-hue/

         12. Khách sạn White Lotus Huế (1,1 km)

                       Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3881-888

                       Website: https://whitelotus.com.vn

         13. Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế (1,2 km)

                       Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3936-688

                       Website: https://booking.muongthanh.com/khach-san-muong-thanh-holiday-hue

         14. Khách sạn Saigon Morin (1,2 km)

                       Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3823-526

                       Website: http://www.morinhotel.com.vn/

         15. Khách sạn Parkview (1,9 km)

                       Địa chỉ: 9 Ngô Quyền, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3837-382                          +84-234-3837-740                       +84-234-3837-741

                       Website: https://parkviewhotelhue.com/

         16. Khách sạn Mondial (2 km)

                       Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3945-599

                       Website: http://brghospitality.vn/mondial/

 

Tiếng Việt