Đại biểu tham dự Hội nghị có thể tham khảo các địa chỉ lưu trú sau:

         1. Khách sạn Indochine Palace 

                      Địa chỉ: 105A Hùng Vương, thành phố Huế

                      Điện thoại: +84-234-3936-666                           +84-234-3936-555

                      Website: http://www.indochinepalace.com/vi

         2. Khách sạn ELDORA (Khoảng cách đến Trung tâm Hội nghị 105A Hùng Vương: 600 m)

                       Địa chỉ: 60 Bến Nghé, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3866-666

                       Website: http://www.eldorahotel.com

         3. Khách sạn Vọng Cảnh (600 m)

                       Địa chỉ: 51 Hùng Vương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3824-130

                       Website: https://vongcanhhuehotel.com/

         4. Khách sạn Jade (650 m)

                       Địa chỉ: 43 Hùng Vương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-905-931-119

         5. Khách sạn Cherish (700 m)

                       Địa chỉ: 57 – 59 Bến Nghé, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3943-943

                       Website: https://cherishhotel.com/vi/

         6. Khách sạn Duy Tân  

                       Địa chỉ 1: 12 Hùng Vương, Thành phố Huế (800 m)

                       Điện thoại: +84-234-382-5001

                       Địa chỉ 2: 46 Trần Quang Khải, Thành phố Huế (750 m)

                       Điện thoại: +84-234-3936-986

                       Website: http://www.duytanhotel.com.vn/

         7. Khách sạn Victory (750 m)

                       Địa chỉ: 8 Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3817-338                          +84-234-3814-770

                       Website: https://victoryhuehotel.com/

         8. Khách sạn SENNA Huế (850 m)

                       Địa chỉ: 7 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3858-686                          +84-919-394-762

                       Website: https://sennahue.com

         9. Khách sạn Golden Inn (950 m)

                       Địa chỉ: 6 Trần Anh Liên, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3817-879

         10. Khách sạn Heritage (1 km)

                       Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-383-8887                          +84-234-383-8888

                       Website: http://hueheritagehotel.com.vn

         11. Khách sạn Êmm Huế (1,1 km)

                       Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-382-8255

                       Website: https://www.emmhotels.com/en/hotels/emm-hotel-hue/

         12. Khách sạn White Lotus Huế (1,1 km)

                       Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3881-888

                       Website: https://whitelotus.com.vn

         13. Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế (1,2 km)

                       Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3936-688

                       Website: https://booking.muongthanh.com/khach-san-muong-thanh-holiday-hue

         14. Khách sạn Saigon Morin (1,2 km)

                       Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3823-526

                       Website: http://www.morinhotel.com.vn/

         15. Khách sạn Parkview (1,9 km)

                       Địa chỉ: 9 Ngô Quyền, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3837-382                          +84-234-3837-740                       +84-234-3837-741

                       Website: https://parkviewhotelhue.com/

         16. Khách sạn Mondial (2 km)

                       Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

                       Điện thoại: +84-234-3945-599

                       Website: http://brghospitality.vn/mondial/

 

Tiếng Việt