Ban tổ chức

       Trưởng ban

                PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế

 

       Phó trưởng ban

                1. PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Thường trực)

                2. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam

                3. TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

                4. TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

       Ủy viên

                1. GS.TS. Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                3. GS.TS. Lê Huy Hàm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

                4. GS.TS. Trần Đăng Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                5. GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                6. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Thái Nguyên

                7. GS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

                8. GS.TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên

                9. GS.TS. Lê Đình Phùng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                10. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                11. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                12. PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

                13. PGS.TS. Trần Đình Bình, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                14. PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                15. PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

                16. PGS.TS. Trần Văn Giang, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

                17. PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc, Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

                18. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                19. PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng, Viện Ứng dụng Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

                20. PGS.TS. Đặng Minh Nhật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

                21. PGS.TS. Phạm Văn Phúc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

                22. PGS.TS. La Việt Hồng, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

                23. PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                24. PGS.TS. Hồ Trung Thông, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam

                25. Ông Phạm Phú Phát, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

                26. TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                27. TS. Nguyễn Minh Trí, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                28. TS. Nguyễn Minh Lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

                29. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                30. TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

Ban điều hành chuyên môn

       Công nghệ gen

                1. GS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                3. PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM

                4. PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

                5. TS. Hoàng Tấn Quảng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ tế bào

                1. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch hội các ngành Sinh học Việt Nam

                2. GS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                3. PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà, Đại học Quốc gia TP. HCM

                4. PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                5. TS. Huỳnh Văn Chương, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ hóa sinh và protein

                1. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

                2. PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                3. PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                4. TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Văn Phú, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ sinh học nông nghiệp

                1. PGS.TS. Phạm Công Hoạt, Công ty TNHH Công nghệ sinh học MINTU Việt Nam

                2. PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                3. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Nguyễn Vũ Phong, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

                5. TS. Nguyễn Bảo Hưng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ vi sinh, thực phẩm và môi trường

                1. PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm, Viện Công nghiệp thực phẩm

                3. GS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ sinh học y dược

                1. GS.TS. Trần Linh Thước, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM

                2. PGS.TS. Nguyễn Phương Thảo, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM

                3. GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Y học tái tạo và trị liệu tế bào

                1. GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

                2. PGS.TS. Trần Công Toại, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

                3. PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Lê Minh Tâm, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                5. TS. Hồ Ngọc Hân, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt