Ban tổ chức

       Trưởng ban

                PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế

 

       Phó trưởng ban

                1. PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Thường trực)

                2. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam

                3. TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

                4. TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

       Ủy viên

                1. GS.TS. Nông Văn Hải, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                3. GS.TS. Lê Huy Hàm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

                4. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

                5. GS.TS. Trần Đăng Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                6. GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                7. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Thái Nguyên

                      8. GS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

                9. GS.TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên

               10. GS.TS. Lê Đình Phùng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               11. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               12. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               13. PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

               14. PGS.TS. Trần Đình Bình, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

               15. PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               16. PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

               17. PGS.TS. Trần Văn Giang, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

                18. PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc, Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

               19. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               20. PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng, Viện Ứng dụng Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

               21. PGS.TS. Đặng Minh Nhật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

               22. PGS.TS. Phạm Văn Phúc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

               23. PGS.TS. La Việt Hồng, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

               24. PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

               25. PGS.TS. Hồ Trung Thông, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam

              26. PGS.TS. Ngô Thị Tường Châu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

              27. Ông Phạm Phú Phát, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

              28. TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

              29. TS. Nguyễn Minh Trí, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

              30. TS. Nguyễn Minh Lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

              31. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

              32. TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

Ban điều hành chuyên môn

       Công nghệ gen

                1. GS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                3. PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

                4. PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

                5. TS. Hoàng Tấn Quảng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ tế bào

                1. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam

                2. GS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                3. PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

                4. PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                5. TS. Huỳnh Văn Chương, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ hóa sinh và protein

                1. GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                3. PGS.TS. Phí Quyết Tiến, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam          

                4. TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ sinh học nông nghiệp

                1. PGS.TS. Phạm Công Hoạt, Công ty TNHH Công nghệ sinh học MINTU Việt Nam

                2. PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                3. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Nguyễn Vũ Phong, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

                5. TS. Nguyễn Bảo Hưng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ vi sinh, thực phẩm và môi trường

                1. PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

                2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm, Viện Công nghiệp Thực phẩm

                3. GS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

       Công nghệ sinh học y dược

                1. GS.TS. Trần Linh Thước, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

                2. PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                3. GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Hồ Việt Đức, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                5. TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

       Y học tái tạo và trị liệu tế bào

                1. GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

                2. PGS.TS. Trần Công Toại, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

                3. PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                4. PGS.TS. Lê Minh Tâm, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

                5. TS. Hồ Ngọc Hân, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt