Địa chỉ liên hệ

            Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                         Địa chỉ: Nguyễn Đình Tứ – P. Phú Thượng – Tp. Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế

                         Điện thoại: +84-234-381-9335

                                              0916-066-357 (TS. Nguyễn Đức Huy)

                                              0905-635-726 (TS. Nguyễn Thị Xuân Thu)

                         Email: cnsh2024@hueuni.edu.vn

                         Website: http://huib.hueuni.edu.vn/hoi-nghi/nam-2024/

Tiếng Việt