Hình thức đăng ký

             Đại biểu đăng ký tham dự qua mẫu đăng ký online tại đây:MẪU ĐĂNG KÝ

 

Lệ phí tham dự

             Đăng ký đến ngày 31/07/2024: 800.000 đồng

             Đăng ký sau 31/07/2024: 1.000.000 đồng

                       Lưu ý: Đại biểu tham dự đóng lệ phí sẽ được nhận tài liệu bao gồm Tuyển tập Kỷ yếu Hội nghị, thẻ đeo, phục vụ trà và cà phê, ăn trưa.

 

Hình thức thanh toán

             Đại biểu vui lòng chuyển tiền vào tài khoản sau:

                       Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                       Số tài khoản: 0161001739999

                       Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Huế.

                       Cú pháp: mã số đại biểu_tên đại biểu

                                   Lưu ý: Mã số đại biểu sẽ được thông báo qua email sau khi nhận được thông tin đăng ký. 

 

 

Tiếng Việt