1. Hình thức đăng ký

            Đại biểu đăng ký tham dự qua mẫu đăng ký online tại đây:MẪU ĐĂNG KÝ

 

2. Lệ phí tham dự

             Đăng ký đến ngày 31/07/2024: 800.000 đồng (40$)

             Đăng ký sau 31/07/2024: 1.000.000 đồng (50$)

             Lưu ý: Đại biểu tham dự đóng lệ phí sẽ được nhận tài liệu bao gồm Tuyển tập Kỷ yếu Hội nghị, thẻ đeo, phục vụ trà và cà phê, ăn trưa và chứng nhận tham dự Hội nghị.

 

3. Hình thức thanh toán

        Đại biểu vui lòng chuyển tiền vào 1 trong 2 tài khoản sau:

        3.1. Tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (Loại tiền: VNĐ)

             Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

              Số tài khoản: 0161001739999

              Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Huế

         3.2. Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (Loại tiền: USD)

              Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

              Số tài khoản: 5011.10263.1005

              Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank), chi nhánh Thừa Thiên Huế

              Cách nhập cú pháp: mã số đại biểu_tên đại biểu

              Lưu ý: Mã số đại biểu sẽ được thông báo qua email sau khi nhận được thông tin đăng ký.

 

Tiếng Việt