Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

       Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

 

Tiểu ban chuyên môn

       Công nghệ gen

       Công nghệ hóa sinh và protein

       Công nghệ tế bào

       Công nghệ vi sinh và lên men

       Công nghệ sinh học y dược

       Công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp

 

Các thời hạn cần lưu ý

       Hạn cuối đăng ký tham dự: 31/08/2020

       Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/08/2020

       Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 31/05/2020

       Hạn cuối nộp lệ phí đăng bài: 31/05/2020

       Hội nghị: 26/10/2020 – 27/10/2020

 

Hình thức báo cáo Hội nghị

       Báo cáo và tham luận tổng quan

            Sau phần khai mạc sẽ có phiên báo cáo toàn thể gồm 3 báo cáo tổng quan từ các đại biểu mời.

       Báo cáo trình bày (oral)

            Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị không quá 20 phút (bao gồm phần thảo luận).

       Báo cáo treo (poster)

            Mỗi báo cáo được giới hạn một diện tích bằng kích thước A0, số lượng báo cáo không giới hạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt