Học bổng nghiên cứu khoa học châu Á – Kurita 2019

Học bổng nghiên cứu khoa học châu Á – Kurita 2019 do Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học về nước và môi trường Kurita (KWEF) – một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản tài trợ, với mục đích thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực thông qua các nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về nước và môi trường ở châu Á.

Năm 2019, KWEF tiếp tục tài trợ học bổng cho các nhà nghiên cứu từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các nước Châu Á khác thực hiện các đề tài nghiên cứu về nước và môi trường.

Sau đây là một số thông tin về học bổng Kurita 2019:

  1. Giá trị học bổng

400.000 Yên Nhật/đề tài

  1. Yêu cầu đối với ứng viên

– Bằng thạc sĩ hoặc cao hơn

– Dưới 40 tuổi, đối với các ứng viên trên 40 tuổi cần hội đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, hay luận văn thạc sĩ không quá 3 năm

– Nghiên cứu phải được thực hiện tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu.

  1. Mẫu đơn đăng ký và thời gian nộp đơn cho ứng viên là người Việt Nam

– Mẫu đơn đăng ký, tải về tại: http://www.kwef.or.jp/orgp/orgp_vnm.html

Chú ý: Nên gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký đến địa chỉ liên lạc ở phần thông tin liên lạc bên dưới và Ban thư kí của Quỹ học bổng Kurita.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 01/4 – 15/5/2019 (giờ chuẩn Nhật Bản)

– Ngày xét chọn và lễ trao học bổng

+ Xét phê duyệt thuyết minh của Hội đồng KWEF: Tháng 7/2019

+ Thông báo kết quả: Tháng 8/2019

+ Lễ trao học bổng: 28/9/2019 tại Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.

Các thông tin chi tiết khác vui lòng tham khảo tại địa chỉ của quỹ:

http://www.kwef.or.jp/orgp/orgp_vnm.html

 

 

 

 

 

Tiếng Việt