Nghiên cứu đánh giá cây bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) đầu dòng tại Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật RAPD

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá cây bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) đầu dòng tại Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật RAPD

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Trung, Châu Hồ Tịnh Tâm, Trương Thị Bích Phượng

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 85, 7, 67-75

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt