Danh sách nghiên cứu sinh khóa 1 năm 2018:

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

NCS. Ngô Thị Diễm My

Ngày sinh: 08/11/1989

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế, Viet Nam

SĐT: 0364860704

Email: diemmy.ngo@gmail.com

NCS. Hatsadong Chanthanousone

Ngày sinh: 22/01/1984

Nơi sinh: Savannakhet, Lào

SĐT: 0796191369

Email: hatsadong@gmail.com

 

 

 

Tiếng Việt