Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế
Hoạt động đào tạo

1. Đào tạo sau Đại học
          Mở các mã ngành đào tạo sau Đại học về Công nghệ sinh học.

2. Khóa tập huấn và nâng cao kỹ năng

 • Tập trung mở các khóa học ngắn hạn về một trong các kỹ thuật Công nghệ sinh học và các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chung trong lĩnh vực Công nghệ sinh học cho các đối tượng quan tâm.
 •  Các khóa học ngắn hạn có hàm lượng tương đương 30 tiết học quy đổi, kéo dài trong khoảng 1-2 tuần.
 •  Các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng có hàm lượng tương đương 210 tiết học quy đổi, kéo dài trong khoảng 3 tháng bao gồm các kỹ thuật cơ bản trong Công nghệ sinh học.
 • Các đối tượng sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Viện cấp chứng chỉ.
 • Các khóa học ngắn hạn về các kỹ thuật trong công nghệ sinh học
  + Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật: Mô tả các kỹ thuật cơ bản cần có về nuôi cấy mô tế bào thực vật
  + Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản: Mô tả các kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử như tách chiết, định lượng, điện di DNA, protein và PCR cơ bản.
  + Kỹ thuật phân tích miễn dịch: Mô tả các kỹ thuật cơ bản trong miễn dịch học theo phương pháp liên kết kháng nguyên khàng thể: ELISA, điện di Protein, Western blot.
  + Kỹ thuật phân tích phân tử: Mô tả một số phương pháp dùng để định lượng và định tính trong phân tích sinh học phân tử: PCR, Realtime PCR, Southern blot, Northern blot.
  + Kỹ thuật phân tích đa dạng di truyền bằng phân tử: Mô tả các kỹ thuật phân tử dùng trong phân tích đa dạng di truyền: RAPD, SSR, AFLP,….
  + Kỹ thuật vi sinh: Mô tả môt số phương pháp phân lập, nuôi cấy, định danh vi sinh vật.
  + Kỹ thuật tạo dòng và biểu hiện gen: Mô tả một số phương pháp cơ bản trong tạo dòng và biểu hiện gen.

3. Liên kết đào tạo
            Viện liên kết đào tạo với các Trường đại học có mã ngành đạo tạo công nghệ sinh học và ngành gần công nghệ sinh học, là địa điểm thực tập cho các sinh viên yêu thích về công nghệ sinh học.Thông tin liên quan
    Giới thiệu Viện Công nghệ sinh học
    Cơ cấu tổ chức
    Nghiên cứu Khoa học
    Dịch vụ
    Hợp tác quốc tế

Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM - ĐÀO TẠO - DU HỌC
  
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin sản phẩm, thông tin du học, học bổng
và các khóa đào tạo ngắn và dài hạn tại Viện Công nghệ Sinh học
LIÊN HỆ CHÚNG TÔISẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Thiết kế bởi  wx.com.vn
    Tỉnh lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
    +84.234.3984382
    huib@hueuni.edu.vn
- Sản phẩm
- Dịch vụ