Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế
Nghiên cứu Khoa học

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước

 1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh. Năm hoàn thành: 2014
 2. Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. coli gây ra ở lợn. Năm hoàn thành: 2014 

Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. Nghiên cứu sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot. Năm hoàn thành: 2014.
 2. Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.). Năm hoàn thành: 2016.
 3. Nghiên cứu chế tạo kháng thể lòng đỏ kháng độc tố LT (heat labile toxin) và ST (heat stable toxin) của E. coli trong phòng, trị bệnh tiêu chảy ở lợn con. Đang thực hiện.

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

 1. Nghiên cứu sản xuất enzyme β-glucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men. Năm hoàn thành: 2014.
 2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà. Năm hoàn thành: 2016.
 3. Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế. Năm thực hiện: 2017-2018.

Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế

 1. Sử dụng chỉ thị phân tử để nghiên cứu sự khác biệt di truyền của bưởi Thanh Trà tại Thừa Thiên Huế. Năm hoàn thành: 2014.
 2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai F1 (♂ Duroc x ♀ Meishan) ở Thừa Thiên Huế. Năm hoàn thành 2015.
 3. Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế. Năm hoàn thành 2015
 4. Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(1,4)- glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum. Năm hoàn thành: 2015.
 5. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm hoàn thành 2016.
 6. Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp 6-phosphoglunate dehydrogenase tạo nguồn nguyên liệu chế tạo vaccin phòng chống bệnh liên cầu khuẩn lợn do Streptococcus suis serotype 2 gây ra. Đang thực hiện.
 7. Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen độc tố không chịu nhiệt và độc tố tạo nhiệt, tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E. coli ở lợn. Đang thực hiện.
 8. Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số tổ hợp lợn lai 1/4 giống VCN-MS15 (Meishan) ở Trung trung Bộ. Đang thực hiện.
 9. Nghiên cứu tác động của một số chất kích kháng thực vật lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban). Năm hoàn thành: 2016.         
 10. Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế. Năm hoàn thành: 2017.
 11. Nghiên cứu tạo dòng gene mã hóa tạo Glycoprotein C và E của virus dịch tả Vịt. Năm thực hiện: 2017-2018
 12. Nghiên cứu biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên Mycoplasma hyopneumoniae làm nguyên liệu tạo vaccine phòng bệnh suyễn lợn. Năm thực hiện: 2017-2018.

Đề tài cấp Viện

 1. Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái VCN-MS15 khi được phối tinh đực Duroc và Landrace ở tỉnh Thừa thiên Huế. Năm hoàn thành 2017.
 2. Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn Liên cầu lợn type 2 (Streptococcus suis type 2) tại một số lò mổ trên địa bàn Thừa thiên Huế. Năm hoàn thành 2016.
 3. Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của vi khuẩn lam phân lập từ đất ruộng ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Năm thực hiện 2016-2017.

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ 5 NĂM GẦN ĐÂY

 1. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Sy Cong, Do Van Giap, Nguyen Thi Quy Hoa, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy (2012) Production of recombinant NPRC10 protease in 14-L fermentation scale, European Journal of Experimental Biology 2(4): 913-918.
 2. Nguyen Hoang Loc, Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong, Phan Y Nhi (2012). Preliminary evaluation of transgenic tomato plants expressing Escherichia coli heat-labile toxin B subunit grown under in vivo condition. Annals of Biological Research 3(5): 2070-2073.
 3. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Tran Thuy Lan, Le Quoc Viet, Le Duc Thao, Hoang Tan Quang, Dinh Thi Bich Lan, Phung Thang Long (2013) Cloning and expression of genes encoding F107-C and K88-1NT fimbrial proteins of enterotoxigenic Escherichia coli from piglets, Indian J Microbiol 53(4): 488-491.
 4. Nguyen Hoang Loc, Ho Thi Thu Lien, Do Van Giap, Hoang Tan Quang (2013) Purification of recombinant neutral protease (NPRC10) by partitioning in aqueous two-phase systems, European Journal of Experimental Biology 3(2): 252-257.
 5. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thi Quy Hoa, Pham Thi Kim Cuc, Hoang Tan Quang (2013) Expression of chitinase (chi42) gene from Trichoderma asperellum in Saccharomyces cerevisiae. Annals of Biological Research 4(9):15-19.
 6. Nguyen Thi Thu Lien, N. Daugbjerg, G. Cronberg & Ø. Moestrup (2013) Annamia toxica gen. et sp. nov., a toxic cyanobacterium producing microcystins from Vietnam: ultrastructural, toxicity and molecular approaches. Phycologia, 52 (1): 25-36
 7. Nguyen Duc Huy, Thayumanavan Palvannan, Tae-Ho Kwon, Seung-Moon Park (2013) Characterization of a recombinant bifunctional xylosidase/arabinofuranosidase from Phanerochaete chrysosporium, Journal of Bioscience and Bioengineering 116(2): 152-159.
 8. Thillaiampalam Sivakumar, Dinh Thi Bich Lan, Phung Thang Long, Takeshi Yoshinari, Muncharee Tattiyapong (2013) PCR Detection and Genetic Diversity of Bovine Hemoprotozoan Parasites in Vietnam. Journal of Veterinary Medical Science 75(11): 1455-1462.
 9. Nguyen Duc Huy, Saravanakumar Thiyagarajan, Dae-Hyuk Kim, Seung-Moon Park (2013) Cloning and characterization of a novel bifunctional acetyl xylan esterase with carbohydrate binding module from Phanerochate chrysosporium, Journal of Bioscience and Bioengineering 115(5): 507-513.
 10. Nguyen Duc Huy, Saravanakumar Thiyagarajan, Yoon-E Choi, Dae-Hyuk Kim (2013) Cloning and characterization of a thermostable endo-arabinanase from Phanerochaete chrysosporium and its synergistic action with endo-xylanase, Bioprocess and Biosystems Engineering 36(6): 677-685.
 11. Akeshi Yoshinari, Thillaiampalam Sivakumar, Masahito Asada, Badgar Battsetseg, Xiaohong Huang, Tawin Inpankaew, Adrian P. Ybañez, Andy Alhassan, Oriel M. M. Thekisoe, Alan Caine Costa De Macedo, Hisashi Inokuma, Ikuo Igarashi, Naoaki Yokoyama, Dinh Thi Bich Lan (2013) A PCR Based Survey of Babesia ovata in Cattle from Various Asian, African and South American Countries. Journal of Veterinary Medical Sciences 75(2): 211-214.
 12. Nguyen Thi Thu Lien, Ø. Moestrup, & N. Daugbjerg (2014) Planktic cyanobacteria from freshwater localities in Thua Thien-Hue province, Vietnam. III. Phylogenetic inference based on partial phycocyanin sequences, morphological and toxicological characters. Algological Studies 144: 19-43.
 13. Dinh Thi Bich Lan, Tran Thuy Lan, Le Quoc Viet, Phan Van Quyet, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc, Phung Thang Long (2014) Cloning and expression of gene encoding P23 protein from Cryptospordium parvum. Journal of BioScience and Biotechnology 3(3): 189 -193.
 14. Yan Li, Yuzi Luo, Shinuo Cao, Mohamad Alaa Terkawi, Dinh Thi Bich Lan, Phung Thang Long, Longzheng Yu, Mo Zhou, Haiyan Gong, Houshuang Zhang, Jinlin Zhou, Naoaki Yokoyama, Hiroshi Suzuki, Xuenan Xuan (2014) Molecular and seroepidemiological survey of Babesia bovis and Babesia bigemina infections in cattle and water buffaloes in the central region of Vietnam. Tropical Biomedicine 31(3): 406-413.
 15. Nguyen Hoang Loc, Dang Thanh Long, Phan Thi Y Nhi, Tae-Geum Kim, Moon-Sik Yang (2014) Synthesis and assembly of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic tomato (Lycopersicon esculentum L.) fruit. Czech Journal of Genetict and Plant Breeding 50(1): 26-31.
 16. Nguyen Duc Huy, Cu Le Nguyen, Jeong-Woo Seo, Dae-Hyuk Kim (2015) Putative endoglucanase PcGH5 from Phanerochaete chrysosporium is a β-xylosidase that cleaves xylans in synergistic action with endo-xylanase. Journal of Bioscience and Bioengineering 119(4): 416-420.
 17. Phung Thang Long, Dinh Thi Bich Lan (2015). Genetic variations in merozoite surface antigen genes of Babesia bovis detected in Vietnamese cattle and water buffaloes. Infection, Genetics and Evolution 30: 288-295.
 18. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Doan Thi Tam, Tran Thuy Lan, Dinh Thi Bich Lan, Phung Thang Long (2015) Cloning and expression of gene FanC-2NT encoding K99-2NT fimbrial antigen of enterotoxigenic Escherichia coli from diarrheic post-weaning piglets.Periodicum Biologorum 117(3): 435-440.
 19. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Van Song, Dang Thanh Long, Tae-Geum Kim, Moon-Sik Yang (2015) In vivoe valuation of transgenic watercress containing gene encoding Escherichia coli heat-labile toxin B subunit. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 24(2): 129-134.
 20. Nguyen Duc Huy, Cu Le Nguyen, Han-Sung Park, Nguyen Hoang Loc, Myoung-Suk Choi (2016) Characterization of a novel manganese dependent endoglucanase belongs in GH family 5 from Phanerochaete chrysosporium, Journal of Bioscience and Bioengineering 121(2): 154-159.
 21. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong (2016) Cloning and expression of two genes coding endo-β-1,4-glucanases from Trichoderma asperellum PQ34 in Pichia pastoris. Chemical Papers 70(3): 284-293.
 22. Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Hoang Loc(2016) Efficiency of the combination of salicylic acid, yeast extract and methyl jasmonate on asiaticoside production in centella (Centella asiatica (L.) Irban) cells, Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17(1&2):  64-71.
 23. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy (2016) Effect of salicylic acid on expression level of genes related with isoprenoid pathway in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells, 3 Biotech 6(86): 1-7.
 24. Hoang Tan Quang, Cai Thi Quynh Thoa, Trinh Huu Tan, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Bich Phuong, Van Thi Yen (2016) Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17(1&2): 57-63.
 25. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi Thanh Tien, Le Thi Huyen, Hoang Tan Quang, Truong Quy Tung, Nguyen Ngoc Luong, Seung-Moon Park (2017) Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials. Mycobiology (accepted).


Thông tin liên quan
    Giới thiệu Viện Công nghệ sinh học
    Cơ cấu tổ chức
    Dịch vụ
    Hoạt động đào tạo
    Hợp tác quốc tế

Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM - ĐÀO TẠO - DU HỌC
  
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin sản phẩm, thông tin du học, học bổng
và các khóa đào tạo ngắn và dài hạn tại Viện Công nghệ Sinh học
LIÊN HỆ CHÚNG TÔISẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Thiết kế bởi  wx.com.vn
    Tỉnh lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
    +84.234.3984382
    huib@hueuni.edu.vn
- Sản phẩm
- Dịch vụ