Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế
Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

          PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng
          Email: tthhai@hueuni.edu.vn. Tel: 01635871714/ 02343676505. Fax: 0234.3894382

          PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên - Phó Viện trưởng
          Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn. Tel: 0234.3894383. Fax: 0234.3894382

          TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Viện trưởng
          Email: ndhuy@hueuni.edu.vn. Tel: 0916066357

BỘ MÔN MIỄN DỊCH HỌC VÀ VẮC XIN
          TS. Lê Đức Thạo - Phó trưởng bộ môn (phụ trách)
          Email: ldthao@hueuni.edu.vn. Tel: 0972468263

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ GEN
          TS. Hoàng Tấn Quảng - Trưởng Bộ môn
          Email: htquang@hueuni.edu.vn. Tel: 0983735509

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
          PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên - Trưởng Bộ môn
          Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn. Tel: 0234.3894383. Fax: 0234.3894382

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VI SINH
          TS. Nguyễn Đức Huy - Trưởng Bộ môn
          Email: ndhuy@hueuni.edu.vn. Tel: 0916066357

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH
          ThS. Đặng Thanh Long - Trưởng phòng
          Email: dtlong@hueuni.edu.vn. Tel: 0914207992

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
          ThS. Huỳnh Văn Chương
- Tổ trưởng
          Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn. Tel/Fax: 0234.3894382Thông tin liên quan
    Giới thiệu Viện Công nghệ sinh học
    Nghiên cứu Khoa học
    Dịch vụ
    Hoạt động đào tạo
    Hợp tác quốc tế

Viện Công nghệ Sinh Học, Đại học Huế

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM - ĐÀO TẠO - DU HỌC
  
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin sản phẩm, thông tin du học, học bổng
và các khóa đào tạo ngắn và dài hạn tại Viện Công nghệ Sinh học
LIÊN HỆ CHÚNG TÔISẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Thiết kế bởi  wx.com.vn
    Tỉnh lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
    +84.234.3984382
    huib@hueuni.edu.vn
- Sản phẩm
- Dịch vụ