Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế http://bnh.vn

Đoàn thanh niên và Công đoàn Viện Công nghệ sinh học phối hợp trồng cây xanh
Wed, 22-07-2015

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn của Viện tổ chức tròng cây xung quanh Viện.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có sự góp mặt của Ban lãnh đạo Viện và toàn thể Đoàn viên và Công đoàn viên của Viện.URL của bản tin này::http://bnh.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=12

© Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế contact: huib@hueuni.edu.vn