Thông báo số 4 – Về việc gia hạn thời gian đăng ký tham dự Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020

Ban tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham dự Hội nghị với thông tin cụ thể ở Thông báo số 4 như sau:

Tiếng Việt