ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

—♦—

I. CHI BỘ CƠ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số Đảng viên: 11 đảng viên

Chi ủy Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2017-2020:
1. Bí thư: Đ/c Trương Thị Hồng Hải
2. Phó bí thư: Đ/c Hoàng Tấn Quảng
3. Ủy viên: Đ/c Huỳnh Văn Chương

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số Công đoàn viên: 22

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2017-2022:
1. Chủ tịch: Đ/c Huỳnh Văn Chương
2. Phó chủ tịch: Đ/c Trần Vinh Phương
3. Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Như Ánh
4. Ủy viên: Đ/c Trần Thúy Lan

III. ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số đoàn viên: 16

Ban chấp hành Chi đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ II, 2017-2019:
1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Khanh
2. Phó bí thư: Đ/c Hồ Thị Thanh Nga
3. Ủy viên: Đ/c Trần Thị Bách Thảo

Tiếng Việt